Solucan Gübresi Bilgi Portalı 30 Nisan 2017

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla

Dosya İçin Buraya Tıklayınız…

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz