Solucan Gübresi Bilgi Portalı 29 Mart 2017

Hayvansal Yan Ürün Kanunu

Hayvansal Yan Ürün Kanunu

Hayvansal Yan Ürün Kanunu

Hayvansal Yan Ürün Kullanan Biyogaz Ve Kompost Tesislerinin Çalışma Usul İle Esaslarına İlişkin Talimat

Bu Talimat, hayvansal yan ürünlerin biyogaz ve kompost üretiminde kullanılması, biyogaz ve komposta dönüşüm parametreleri, biyogaz ve kompost tesislerinde bulunması gereken asgari şartlar, tesislerin onayı ile denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiştir.

Talimat 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesine dayanılarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 142/2011/EU no’lu Komisyon  Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Talimat,  kapsamına giren konularda faaliyet gösteren ve Yönetmeliğin yayım tarihinden önce çeşitli mevzuat hükümlerine göre faaliyetine izin verilmiş olan tesisler 13/12/2014 tarihine kadar, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yeni kurulan işletmeler ise Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren Talimat hükümlerine uymak zorunluluğu getirmektedir.

Dosya İçin Buraya Tıklayınız…

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz