Solucan Gübresi Bilgi Portalı 23 Mays 2017

Solucanların Komşuları

Solucanların Komşuları

SOLUCANLARIN KOMŞULARI

Solucan gübresi kabınızda birinci, ikinci ve üçüncü ayrıştırıcı canlılar vardır. Onların ne boyutlarda olduğunun hiçbir önemi yoktur. Onlar solucanlarınızın atık gıdaları sindirmelerinde yardımcı olma bakımından sürekli devam eden ve üretici bir göreve sahiptirler.

Bizim görmediğimiz birçok mini minnacık mikroskobik organizma solucanlarla beraber yaşarlar. Bunlar bakteriler, aktinomiçetler, enzimler ve tek hücrelilerdir ve solucanların gıdalarını sindirmelerine yardımcı olurlar. Bir tek solucanda yüz binlercesi vardır. Bu organizmalar, besinlerin solucanlar tarafından emilime ve kullanıma hazır olmalarını sağlamada yardımcı olurlar. Bunlar kompost kabındaki birinci derece ayrıştırıcılardır.

İkinci derece ayrıştırıcılar tarafımızdan ancak görülebilirken, sonuncular bariz bir şekilde görünürler. Bunlardan en küçük olanlar springtail böcekleri (ÇN: diğer eklembacaklılarda olduğu gibi springtail’ler de kalsiyumca zengindirler), beetle mites, küf böcekleri (mold mites), tüy-kanatlı böcekler (feather-wing betle) ve küflerdir.

Minik böcekler ise büyüleyici olan diğer bir gruptur. Bu gruptaki böcekler hem kırmızı hem de beyaz renkte olabilmektedirler. Genellikle kompost kabına çok fazla ıslak gıda konulduğunda ortaya çıkmaktadırlar. Nemli ortamda gelişirler. Bu canlılar için de kompost kabına daha fazla kuru yataklama konur veya kabın ağzı açılır, doğrudan güneş ışığına konulur. Kırmızı böcekler kompost kabına hakim olmaya çabalarlar ve solucanları tehdit ederler. Bu böceklerden kurtulmanın bir yolu da, kompost kabına bayat ekmek koymak ve kabın üzerini kapatmaktır.

Ertesi gün ekmeğin her tarafı bu kırmızı böceklerle kaplanmış olacaktır. Şimdi bu üzeri kırmızı böcek kaplanmış ekmekle iki şey yapabilirsiniz: Plastik bir poşete koyarak çöpe atabilirsiniz ya da eğer riske girmek istiyorsanız ekmeği kompost kabınızın iyice dibine doğru gömebilirsiniz. Solucan kompostu kabınızda özellikle bu tür böceklerle uğraşırken plastik eldivenlerden kullanmanızda fayda vardır. Beyaz böceklerde durum bunun tersidir. Beyaz böcekler çoğunlukla kompost kabındaki ayrışma sisteminin birer parçasıdırlar.

Kompost kabındaki en favori canlı küftür. Sarı, yeşil, kırmızı, beyaz ve pembe renkte olabilirler ama siyah renkte pek olmazlar. solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar

Bunlar dışında kompost kabınızda başka bir çok canlı daha yer alır. Toprak böcekleri (ground beetles), rove beetles, kırkayaklar (millipedes, centipedes), sow bugs, sümüklü böcekler. Tüm bunlar kompost kabınızın normal sakinleridirler. Bu arada kompost kabınızda birçok çeşitte örümcek de görebilirsiniz.

Sümüklü böcekler oldukça şaşırtıcıdırlar. Uzunluk ve genişlik olarak 3 inch’e kadar uzayabiliyorlar. Solucanları asla rahatsız etmezler. solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar

Tüm bu canlılar solucan kompostu kabındaki atıkları solucanların ağzına layık bir hale getirme görevine sahiptirler.

Bart Bacteria

 solucanların komşuları

Bart Bacterileri çok küçük mikriskobik canlılardır. 1 milyon tansei yanyana gelse ancak 1 metre uzunluğuna erişirler. Bazıları sosisli sandviç, bazıları da yuvarlak bir şekle sahiptir. Kaptaki organik maddeleri yemekten hoşlanırlar. Bu bakteriler gübreye toprak kokusunu verirler.

Celia Centipede (Kırkayak)

Celia Centipede Kırkayak

kırkayak-solucan

Bu canlının en çok sevdiği yiyecek solucanların kendisidir. Solucanların ölümüne neden olan hızlı hareket eden yaratıklardır ve solucan kabından derhal uzaklaştırılmalıdırlar. Isırmak için başlarının arkasındaki pençelerini kullanırlar. Pençeleri, küçük solucanları, böcek larvalarını ve solucanları  felç etmek için kullandıkları zehir bezlerine sahiptirler. Kırkayaklar vücutlarındaki her bir sekmentte bir ayak setine sahiptir.

Ernie Enchytraeids

Beyaz.Solucan

Ernie Enchytraeids türü böcek Sara Springtail türünden biraz daha büyüktür. Boyutları 0.12 ile 2.5 cm arasında değişmektedir. Bazen bu canlı benzerliğinden ötürü küçük solucanlarla karıştırılabilirler. Bu canlaı da bitki atıklarıyla beslenirler. solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar

Flora Fungi

solucan.kabi.mantarlari

 Flora Fungi’ler kap içerinde aşağıdaki şekilde görünürler.
 solucan.mantarlari

Flora Fungi bitkivari bir canlıdır, fakat bitkilere rengini veren klorofil içermezler ve yaprak veya kökleri yoktur. Bit tür küf veya mantar gibi bir şeylerdir.Bu canlıyı, bitkileri çok suladığınızda belli belirsiz bir formda bitkilerin üzerinde görebilirsiniz.Bugün dünyada bu canlıdan yaklaşık 1.5 milyon tip mevcuttur.

Ida Isopod – Tespih Böceği

Tespih Böceği

Tespih Böceği

Ida Isopod kompost kabında çok rahatlıkla görülebilecek bir canlıdır. Bir top gibi yuvarlak bir forma bürünmesini sağlayacak zırhı vardır. Bu canlı gri renktedir ve yaklaşık 1,2 cm uzunluğundadır. İstakoz ve kabuklu eniz hayvanlarıyla akrabalığı vardır.Balıklarınkine benzer bir solungaçları vardır. Yaprak çürüklerini yer. Bu nedenle onun için kabınıza biraz yaprak çürüğü ekleyebilirsiniz. 

İzipodlar küçük armadillolara benzerler. Karın bölgelerinde hassa solungaçları bulunan gerçek kabuklu canlılardır. İzopodlar mene ihtiyaç duyarlar, aksi halde ölürler. Vejetaryen olan izopodlar solucanlara asla zarar vermezler.

Mickey Mites

beyaz kene

beyaz kene

Mickey Mite solucan kabında oldukça fazla sayıda yer alırlar. Görülmeleri zordur. Nokta kadardırlar, 8 ayağı ve yuvarlak bir şekli vardır. Küflü yaprakları, bakterileri ve mantarları yerler.

Keneler solucan kabınızda en çok sıklıkla karşınıza çıkacak olan canlıdır. Sayılır oldukça yüksek bir seviyeye ulaşırsa problem oluştururlar.

Solucan kabındaki kenelerle başa çıkma

Keneler (mites) 8 adet bacak benzeri uzantıları olan omurgasız canlılardır ve kompost yığını veya organik maddelerin içinde doğal olarak bulunurlar. Keneler özellikle nemli ve asidik ortamları severler. Solucan yataklama malzemesinin, solucan kabının ve vermikompost sürecinin doğal birer üyeleridirler. Sayıları normalin üstünde bir seviyeye ulaşmadığı sürece bir çok kene solucanlar için zararlı değildir.

Kene Türleri

Solucan kabının bir bileşeni olan bir çok kene türü arasında Kahverengi veya Beyaz ve Kırmızı Kene türleri sorun çıkartabilirrler.

kene türleri

kene türleri

Kahverengi ve Beyaz Keneler

Kahverengi ve beyaz keneler solucanların yiyecek konusundaki rakipleridirler fakat doğrudan solucanların kendilerine bir zararları olmaz. Sadece ölmüş ve çürümekte olan solucanlarla yaralanmış solucanları yerler. Fakat istila boyunca solucanlar için yatak malzemesine uygun tüm yiyecekleri yalayıp yutarlar ve böylece solucanları ihtiyaç duydukları besinlerden mahrum bırakırlar. Bu da maliyetin artması ve solucanların beslenmesi için daha çok zamana ihtiyaç duyulmasına neden olur. Kenelerin yüksek bir popülasyona ulaşması aynı zamanda solucanların derinlere göç etmesine ve beslenme için yüzeye çıkmamasına neden olurlar. Bu durumda solucanların büyümesi cılız olur ve çoğalma hızları düşer. solucanlar solucanlar solucanlar solucanlar 

kahverengi beyaz kene

Kırmızı keneler kahverengi ve beyaz kenelere göre daha küçüktürler. Kırmızı keneler ilk olarak beyaz veya gri kümeler halinde görünürler ve küfe benzerler. Kırmızı keneler solucanların parazitleridirler. Solucanlara saldırarak kanlarını veya vücut sıvılarını emerler ve böylece solucanların ölümüne neden olurlar. Diğer taraftan solucan yumurtalarını delerek içindeki sıvıyı da emme kapasitelerine sahiptirler.

Kene istilasını yönetme koşulları

İstila durumu olmadıkça bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü sonuç itibariyle keneler de solucan gübresi üretimi sisteminin bir parçasıdırlar. Nüfus artışıyla meydana gelen İstila durumu daha çok aşağıdaki sebepten kaynaklanır;

Aşırı su kullanımı

Kabın için aşırı ıslak olursa, bu durum solucanlardan çok kenelerin hoşuna gider. Aşırı ıslak durumu drenaj kanallarıyla ve yataklama malzemesini alt üst ederek havalanmasını sağlamakla giderebilirsiniz.

Milly Millipede

kırkayak-millipede

kırkayak-millipede

 solucanlar

Milly Millipede benim en iyi arkadaşlarımdan biridir. Milly Millipede yaklaşık 1.27 cm uzunluğundadır ve kahverengi, sert dış kabuğu vardır. Bu canlı da aynen  Ida Isopod gibi yuvarlak bir top gibi şekil alabilir ve bir çok bacağa sahiptir. Yaprak yemeyi severler.

Millipedeler vejetaryendirler ve çürük bitki dokularıyla beslenirler. Solucanlar için zararsızdırlar. Millipede’ler, Centipede’lere göre oldukça yavaş hareket ederler ve daha yuvarlak bir vücutları vardır. Vücutlarındaki her bir segmentte iki çift ayakları bulunur.

Sara Springtail

saraspringtail

Sara Springtail 0.16 cm uzunluğunda ve açık renklidirler. Bu nedenle kompost kabınızda rahatlıkla görülürler. Kanatları olmadığı için uçamazlar. Karınlarının altında yer alan bir çatal sayesinde zıp zıp gibi ileri sıçrayarak hareket ederler. Sara Springtail, dünyanın her yerinde çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde toprakta yaşayabilen bir canlıdır.

Springtail böcekleri kompost kabı çok ıslak veya nemli olduğunda rahatlıkla görülürler. Küçük ve beyazdırlar ve eğer ortamda sürekli bir su veya nem varsa kitleler halinde olmaya eğilimlidirler. Eğer solucanların zararına olacak bir şekilde sayıları çoğalır ve kompost kabını devralırlarsa onlara yönelik hızlı bir bakım şu şekilde yapılır: Kompost kabına daha fazla kuru yataklama konur veya kabın ağzı açılır, doğrudan güneş ışığına konulur.

Earwigs: Kulağakaçan

Kulağakaçan

Kulağa kaçanlar dış mekan canlılarıdırlar ve genellikle malç, kütük ve ölü yaprakların altında yaşarlar. Kulağakaçanlar neme ihtiyaç duymakla beraber nemi severler de. Hızlı birer koşucu olan kulağakaçanlar karınlarının sonundaki belirgin kıskaçlarıyla kolayca tanınabilirler. Genel olarak kulağakaçanlar parlak kızıl-kahverengi renkte ve basık, düz bir vücuda sahip canlılardır ve uzunlukları 1 inc kadar olabilmektedirler. Kulağakaçan böceklerinin bir çok türü çöpçüdürler ve ölü böcek ve yaprak çürükleriyle beslenirler. Bazı türleri ise saldırgandırlar. Dikkatsizce ellenirse, rahatsız edilirce kıskaçlarıyla çimdikleyebilir.

Fruit Flies: Meyve Sinekleri

meyve sinekleri

Bir meyve sineği kırmızı göz ve kahverengimsi vücuda sahiptir. Ayrışmakta olan meyve ve sebzeleri severler. Sitemde çürümekte olan besinler varsa ne yazık ki genellikle meyve sinekleri de vardır. Ancak en azından baş belası olmaları dışında insanlar için zararsızdırlar. Gıdaları kaba koymadan önce mikrodalgada ısıtmak veya dondurmak, atıklarda bulunan sinek yumurtalarını yok edeceğinden söz konusu infestasyon engellenebilir. Eski moda yapışkanlı sinek şeritleri yetişkin meyve sinekleri için iyi bir çözüm olabilir.

Meyve Sinekleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

Boyutu: yaklaşık 3 mm’dir.
Meyve sinekleri, kanatları da dahil olmak üzere 0.125 inch (3.175 mm) uzunluğundadır.

Meyve Sineği Tanımlama Anahtarı

En belirleyici özelliği parlak kırmızı göslere sahip olmalarıdır. Boyut olarak normal sineğin üçte biri kadardırlar.
Renkleri: Vücut rengi açık sarıdan taba rengine doğrudur.

Meyve sinekleri taze meyve ve sebzelerin etrafında, çürümekte olan meyve ve sebzlerin etrafında, kanalisazyonlarda, çöplüklerde ve nemli organik atıklarda görülebilir.

Meyve Sineği Nasıl Yaşar?

Meyve sinekleri birçok farklı türleri kapsar. En yaygın türlerine evlerde be diğer binalarda rastlanır. Meyve sinekleri aynı zamanda ezme (posa) sineği ve sirke sineği olarak da tanımlanırlar. Bu canlılara, tüm dünyada her yerde, evlerde, gıda işleme tesislerinde, depolarda, bakkal dükkanlarında, şarap imalathanerinde, restoranlarda  ve solucan kaplarında rastlanabilir.

Nüfusları yaz sonu ve erken sonbaharda ve hasat mevsiminde meyveleri istila ettiklerinde oldukça artma eğilimindedir. Daha çok fermentasyondan geçen maddeler, örneğin atık bira veya alkolsüz bira gibi, sineklerin en sevdiği yiyeceklerdendir. Bazen meyve sineklerine benzeyen posa sinekleri evinizde görülebilir. Posa sineğinin kaynağı, paspas suyu gibi bekleyen durgun su veya açık kanalizasyon drenajlarıdır. Bu sinekler sağlıksız ortamlarda bulunan ve hastalık taşıyan bakterileri yiyeceklerimize bulaştırabilirler. Bu nedenle solucanlar için yiyecek toplama kabınızı evinizde muhafaza edin yada mümkün oldukça yıkayıp temiz tutun.
Diğer sinekler gibi meyve sinekleri de tam metamorfoz ile gelişir. Yumurtaları cezbedici şeylerin (fermente kapları gibi) ya kenarlarında veya en üst kısmında bulunurlar; örneğin içkileri, çürümekte olan meyve ve sebzekeri, çöp ve lağımdaki balçıklar. Meyve sinekleri içerisinde nem birikmiş olan her yere saldırırlar.

meyve sinekleri ve solucan

Larvalar

Larvalar yumurtadan yaklaşık 5-6 günde çıkarlar ve fermente olan maddelerin yüzeyinde beslenirler.
Meyve sineklerinin bu şekilde yüzeyde beslenme ve üreme özellikleri önemlidir. Bu özelliklerinden ötürü eğer yiyecek atıklarınızı solucan gübresi kabınızdaki yataklamanın içerisine gömerseniz yüzeyde larva ve sinek kalmayacağından onlardan kurtulmuş olursunuz. Buna rağmen larvanın yenmesi bağırsak rahatsızlığına ve ishale neden olabilir.

Yeni ortaya çıkan meyve sineklerinin erişkinleri ışığa hücum ederlerken, yumurtlama evresindeki dişi sinek fermante olan maddelerden ayrılmazlar. Daha sonraki süreçte meyve sineği larvaları, pupa evresini tamamlamak için daha kuru alanlara doğru geçiş yaparlar veya fermante olan atıktan uzaklaşırlar. Uygun koşullar altında meyve sineğinin yumurtadan erişkin oluncaya kadarki yaşam döngüsü 8 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanabilir.

Yumurtadan erişkin oluncaya kadarki yaşam döngüsü yaklaşık 10 gündür.

Meyve Sinekleri için Tavsiye Edilen Kontrol ve Mücadele Yöntemleri

Uzaklaştırma ve Temizlik, Insektisitler, Tuzaklar ve Spreyler

1.   Uzaklaştırma ve Temizlik

Uzaklaştırma savunmada ilk tedbirdir. Sinekleri öldürmek için birçok kapan ve sprey bulunmasına rağmen asıl gerekli olan şey sayılarını en aza indirmek için kaynağını engellemektir. Bu meyve sineklerinin istilasını engellemek için yapılması gereken besin kaynaklarının tespit edilmesi ve en aza indirilmesidir.

2.   Meyve Sineğinin Kontrolü

İlk olarak dış mekandaki sebze ve meyve atıklarının toplandığı yerlere bakın. Çöp kutuları, geri dönüşüm kutuları vs. Ancak unutmayın ki, larvalar nem ihtiyaçlarından ötürü çürümekte olan atıklarda yaşarlar. Meyve sineği istilasının tüm aşamaları, süreci tamamlayabilmek için organik atıklara bağımlıdır. Mümkün oldukça üzerinde meyve sineği larvaları olan tüm atık gıdalar uzaklaştırılmalı, izole edilmeli veya yok edilmelidir. Meyve sineklerini öldürmek istilayı azaltacaktır ama kaynağının kurutulması en iyi işlem olacaktır.

3.   Sprey Kullanımı (CB 80 PYRETHRİN- CB 80 PYRETHRİN AEROSOLS)

Piretrin spreyler meyve sineklerinin öldürülmesi ve sayılarının azaltılması için kullanılabilir. Ancak bu arada besinlerin parçalanmasını da sağlayan bakteriyel ayrıştırıcı olarak DF 5000 ya da Invade Bio Gel gibi maddeleri kullanmayı da göz önünde bulundurabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra denemiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiş olan elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Solucan gübresi kabınızın dibine, yarısına kadar elma sirkesi ile dolu sağlam bir kupa bardak koyabilirsiniz. Bu sayede meyve sinekleri elma sirkesine hücum ederek içine düşüp boğularak ölürler. Yaklaşık 1 hafta sonra bardağı kaptan alarak içeriğin normal kompost yığınının üzerine döküyorum ve solucan gübresi kabına yeniden sirke bardağını koyuyorum. Bu sayede yukarıda bahsedilen kimyasal spreylerden de sakınmış olursunuz.

Fungus Gnats: Mantar Sinekleri

Mantar sinekleri

Mantar sinekleri küçük kızıl-kahverengi sineklere benzerler. İnsanlar ve solucanlar için zararsızdırlar. Larvaları mantarlarla veya bitki kökleriyle beslenirler. Erişkinleri ev bitkilerine bulaşabilirler. Solucan kabınızdaki bu sinekleri yok etmek için, kabın kabağını kapatarak bir miktar kurumaya bırakın.

Land Planarians: Kara Planaryası

Kara Planaryası Kara Planaryası

Yassı solucan olarak da adlandırılan Kara planaryaları, başların çekiş veya disk şeklinde olan oynadıkça renk değiştiren sümüklü solucanlardır. Sümüklü böcekler, kendi kendileri ve solucanların hırsı yırtıcılarıyla beslenirler. En çok sümüklü böceklerden hoşlanırlar ve gün boyunca karanlık, nemli ve serin yerlerde saklanırlar. Beslenme ve hareket geceleri gerçekleşir. Kara planaryaları solucan popülasyon üzerinde oldukça zararlıdırlar ve derhal solucan kaplarından uzaklaştırılıp yok edilmelidirler.  Ezmek veya parçalamak onları yok etmeyecektir, çünkü en küçük parçalarından bile yeniden türemektedirler. Üzerlerine portakal yağı ve çamaşır suyu spreylenmeli veya sıcak güneşte kurumaya bırakılmalıdırlar.

Çeviri ve Derleme: Savaş

Etiketler:

Yorumlar

 1. macrol dedi ki:

  savaş bey öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim
  savaş bey sistemde beyaz kene oldukça çok miktarda sistemi susuz bıraktığım da kenelerin gitmesine yada ölmesini sağlamış olur muyum çok teşekkürler saygılar

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın macrol,

   yazıda da belirtildiği gibi eğer beyaz keneler gerçekten çok ciddi bir sayıya erişmemişlerse sorun olmaz. Ancak yine de mevcut durumu kontrol altına almak isteseniz sulamayı yavaş yavaş azaltarak takip edebilirsiniz. Bu arada kenelerin bulunduğu kabın bir tarafına bir miktar doğranmış kuru gazete kağıdı ekleyerek nemin fazlasını alabilirsiniz. O bölgede kene sayısında azalma ve solucanların rahatça gezinti yaptığını görürseniz sistemin tamamına uygulayabilirsiniz.

   Saygılarımla.

 2. osman dedi ki:

  merhaba savaş bey ben de hobi olarak balkonda kutu içinde Eisenia Foetida Kırmızı Kaliforniya Solucanı var bu kutu içinde sizin yazılarınızda bahsettiğiniz beyaz solucan ve kırmızı kene gördüm bunun bu zararlılara karşı ne yapmak lazım teşekkürler iyi çalışmalar.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Osman,

   sorunuzun cevabı aslında bu konu içinde yer almaktadır. Kısaca özetleyecek olursak,

   beyaz solucanlar ve kırmızı kene ortam olması gerekenden fazla nemli ise sıkıntı yaratır. Bu durumda sizin için en pratik yöntem, solucanlarınızı mevcut kaptan alıp yeni bir kaba koymak ve üretime baştan ve daha kontrollü olarak başlamak olacaktır. Nakil esnasında beyaz solucan veya kırmızı kenenin yeni kaba taşınmamasına dikkat etmeyi unutmayın.

   Saygılarımla.

 3. Soncan dedi ki:

  Kolay gelsin Savaş bey 4 aydır solucan üretmekteyim şu an için bir sıkıntı yok gibi ancak havuz içerisinde ve özellikle üst kısımlarda beyaz solucana benzer varlıklar var bunlar kırmızı mı beyaz solucan yavrusumu tam anlayamadım kuyruk kısımlarına dogru kırmızılaşıyorlar ama dedigim gibi emin olamadım başka bir yöntemi varmıdır anlayabilmemiz için birde ankara şartlarında ısı sıkıntılı biraz havuz üstlerine elektrikli battaniye koymayı düşündük ne dersiniz böyle birşey solucanlara zarar verirmi teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Soncan,

   elektrikli battaniyeyi deneyenler olmuştu diye aklımda kalmış ve yine aklımda kalan bir sıkıntı olmadığı yönünde. Ancak neticede elektrikli battaniyeler manyetik dalgalar yayacağı için uzun planda bir sıkıntı olabilir mi? Hiç denemediğim için bilemeyeceğim. Dilerseniz sıkı bir kontrolle bir deneme yapabilirsiniz.

   Saygılarımla.

 4. alper dedi ki:

  çok küçük boyutlarda genelde grup halinde olan beyaz pire gibi böcekler türedi iki haftadir havuzumuzda .solucanlarin etrafini sarip öldürdüğünü gozlemliyoruz.yemimizde bu böceklerden yok.iki tane sas havuzumuz var.birinde yoğun sekilde.diger solucan havuzumuzda cok az miktarda lar.bu bocekleri nasil yok edebiliriz çoğalma nedenleri nelerdir.yardımcı olursanız seviniriz…fotoğrafları buraya eklemiyorum.isterseniz whatspp yada mail olarak atabilirim.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Alper,

   vermikem@gmail.com adresine “net ve kaliteli” birkaç resim gönderirseniz iyi olur.

   Saygılarımla.

  2. Burhan dedi ki:

   Merhaba Alper bey.
   ben de aynı sorun oluştu. Nasil çözdünüz acaba?

 5. MUHAMMED dedi ki:

  Savaş Bey Merhaba

  Solucan kabıma karıncalar dolmaya başladı .zararı var mıdır ? Var ise ne yapmalıyım.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Muhammed,

   Sıkça Sorulan Sorular bölümünde yer alan,

   Solucan Gübresi Üretim Kabımı İstila Eden Zararlılarla Nasıl Mücadele Edebilirim?

   adlı başlığa ya da doğrudan buraya göz atabilirsiniz.

   Saygılarımla.

 6. Mustafa dedi ki:

  Merhaba savaş bey 2aydır yerde yığınlarda üretim yapmaktaym son bir haftadır sadece yığınımın bir tanesinde solucanlarım kaçıyor üzerlerinde çok küçük ama çok hızlı onlarca beyaz böcekler var.. ve sadece üzerinde bu böcekler olan solucanlar kaçıyor sizin yazılarınızı okuduğum üzere akar ya da beyaz kene olabileceğini düşünüyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Mustafa,

   eğer bahsettiğiniz beyaz böcekler Solucanların Komşuları adlı konuda yer alan Sara Springtail adlı böcek türü ise ya yıpın fazla nemli ya da fazla asidik olduğu içindir. Her iki surumda da solucan dışarı kaçabilir. Eğer durum belirttiğimiz gibiyse, ilk olarak bu yığının nemlendirmeyi kesin. Biraz kurusun. Ardından bu yığındaki solucanları göç ettirin. Yığının böcekli olan bölümünü dilerseniz ayırın ve atın, kalan ve güre olan kısmını stoklayın.

   Uzaktan ancak bu kadar yönlendirebilirim.
   Saygılarımla.

 7. Fatih dedi ki:

  Savaş Bey, Solucanların Komşuları sayfasına üye olmadan giriş yapılmıyor. Üyede olamıyoruz, kayıt sayfasında problem var sanırım..

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Fatih bey,

   Solucanların Komşuları sayfasına giriş düzeltilmiştir. Bu arada siteye üyelik yapılabilmektedir. Deneme yapılmış ve bir sorunla karşılaşılmamıştır.

   Saygılarımla.

 8. Muhammed dedi ki:

  Savaş Bey Merhaba

  Ernie Enchytraeids bunların zararlı olup olmadığı ile alakalaı bir cevap bulamadım konuda.Ayrıca bunları solucan yavrularından nasıl ayırt edebiliriz? Yardımlarınızı rica ederiz.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Muhammed,

   Ernie Enchytraeids türü canlı zararlı değildir. Gerçek yavru solucanlardan ayırt edilmeleri zordur. Bir süre sonra gerçek solucanlar büyür ve renkleri değişirken, bu tür boyutu ve rengi aynı kalır.

   Sistemden ayrılması imkansızdır. Fazla nemli ve asidik ortamı severler. Buna dikkat etmeniz gerekir.

   Saygılarımla.

 9. İbrahim ERTEMÜR dedi ki:

  Bende deneme amaçlı hobi olarak evde besleme kabı oluşturmayı düşünüyordum ama bu davetsiz misafirleri görünce ve makalenizi okuyunca şahsen biraz korktum çünkü evde küçük çocuklarım var besleme kabı hazırlama konunuzda resimleriyle birlikte anlatmışsınız aynı o şekilde 2 tane 80 litrelik kap alıp üst duracak olan kabın altına delikler açıp gübre çayının akmasını ve yanlarına delik açıp hava almasını sağlamayı düşünüyordum birde üstteki kabın kapağına da delikler açıp kapağını kapalı tutmayı düşünüyordum bu durumda da davetsiz misafirler oluşur mu nem oranını sabit tutabilirsem yine de davetsiz misafir oluşur mu yoksa başlamadan vaz geçeceğim teşekkür ederim

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Ertemür,

   bu işi yaparken, sizden önce solucan yetiştiren herkesin yaptığı hataları kaçınılmaz olarak siz de yapacaksınız. Ancak belki daha az veya daha çok olur, o da sizin işe yaklaşımınıza bağlı. Ancak burada gördüğünüz davetsiz misafirlerin hepsi de illa ki olacak diye bir şey de yoktur.

   Solucanlara doğrudan evin içinde değil de, gerektiğinde rahatlıkla havalandırma yapabileceğiniz kapalı bir balkonda veya terasta, ya da bodrum katında bakarsanız daha iyi olur.

   Başlangıç olarak Solucan Kabınıza Dair 10 Temel Hata başlıklı konuya bakmayı ihmal etmeyin.

   Saygılarımla.

 10. Seda dedi ki:

  Oluşan kenelerden nasıl kurtulabiliriz peki neyle temizlenmesi gerekir ??

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Selda,

   kenelerle mücadelede iki unsur söz konusu;

   kabın içindeki nemi azaltın ve kabınıza her zaman solucanların yiyebileceği kadar yem koyun. Ne daha fazla ne de daha az.
   İkinci olarak da eğer, alandaki solucan sayısı yeterince fazla ise keneler fazla olmayacaktır. Ancak eğer bir şekilde sayı yetersiz veya normalin altında ise kene ve diğer canlıların çoğalma riski artar.

   Saygılarımla.

Yorum Yaz