Solucan Gübresi Bilgi Portalı 29 Mart 2017

Solucanlar ve Davranış Sistemleri

Solucanlar ve Davranış Sistemleri

DAVRANIŞLARI

    • Keskin ışığa, dokunmaya, kimyasal buharlaşmaya ve kuru atmosfere karşı fobotaksis özelliğine sahiptirler. Fobotaksis: korku refleksi.

    • Solucanlar uyarıldığında sinir kordonunun kontrolü altında kasılırlar. Solucanlar

RESEPTÖRLER

        1. EPİDERMAL RESEPTÖR

Tigmo reseptörü. Epidermiste, daha çok karın kenarısında bulunur. Şekli iğ biçimindedir, çekirdek merkezdedir, serbest ucunda fırça sınırı bulunur, tabanı sinir orjinlidir. Tigmotaksi: katı cisimlere karşı verilen tepki.

solucanlar ve sinirleri

        2. BUKKO RESEPTÖR (AĞIZ RESEPTÖRÜ)

Kemo reseptör gibi tat ve koku için işlev gören ağız boşluğunda yer alan reseptör. Yapısı epidermal reseptöre benzer fakat çekirdek tabana yakındır ve fırça kenarı daha kalındır. Solucanlar

solucanlar ve sinir lifleri

        3. PRİPRİYE RESEPTÖRÜ

Kasların içinde yer alır ve vücudun iç değişikliklerini yönetir. Solucanlar Solucanlar

        4. FOTO RESEPTÖR

Taban hücreleri olarak düzenlenmişlerdir. Sayısı belirsizdir. Basit gözler gibidirler. En çok prostomumda yer alırlar. Clitellum’da ve son birkaç segmentte bulunmamaktadır. Daha çok sırt tarafında bulunur. Yuvarlak şekildedir ve hücre kenara yakında bulunmaktadır. Mercek veya fagosom veya Hess ışık hücreleri “L” şeklindedir. Lens şeffaf maddeden yapılmıştır. Göz içinde nörofibril ağı veya retinelle bulunur.

Solucanlarda ışığa olan duyarlılığa fototropizm, yani ışığa yönelim denilmektedir. Solucanlar Solucanlar

Bazı tür solucanlarda göz benzeri izler bulunmaktadır. Bu sayede solucan ışığın hangi yönden geldiğini tespit edebilmektedir.

Not: İşitsel reseptör bulunmamaktadır. Solucanlar Solucanlar 

solucanlar ve sinir ağları

Derleme ve Çeviri: Savaş Solucanlar

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz