Solucan Gübresi Bilgi Portalı 27 Mart 2017

Solucanlar : Çiftleşme ve Üreme I

Solucanlar : Çiftleşme ve Üreme I

Solucanlar : Çiftleşme ve Üreme I

Solucanlar yaklaşık 4-8 hafta içinde cinsel olgunluğa erişirler (Not: bu tespit laboratuvar koşullarında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir ve ayrıca tüm koşulların optimum olması durumunda üretim sistemlerinde de mümkün olabilmektedir.)

Çiftleşme süreci Temmuz-Ekim ayları boyunca sessiz, ılık ve nemli gece boyunca veya güneş doğmadan önce sabah boyunca gerçekleşir. Birkaç saat boyunca sürer. (Not: Eğer ortam koşulları gerektiği gibi sağlanmışsa tüm yıl çiftleşme ve üreme olabilmektedir.)

Çiftleşme ve üreme her bir solucanda gerçekleşen ayrı süreçlerdir. Dış cinsel organları yok ama içerisinde spermlerin yer aldığı cinsel gözenekleri vardır. Doğurganlık bezleri boşalma ihtiyacı duyduğu zaman yalnızca içgüdüsel olarak tahrik olan solucanlar, şeritlerini bir araya getirecek ve öylece kalmalarını sağlayan bir pozisyon arayışı içerisine girerler. Böylece, oldukça hareketsiz bir biçimde en azından 15 dakika kalırlar. Bu zaman boyunca, karşılıklı olarak sperm değiş tokuşunu gerçekleştirirler.

Çiftleşme testisler olgunlaştığında meydana gelir. Çiftler clitellum’un yapışkan salgısı ve aksesuar bezlerinin salgısıyla birbirlerine kenetlenirler. Karşılıklı tohumlama sonrası çiftler birbirlerinden ayrılırlar.  Kokon üretimi ise çiftleşme sonrasında ve yumurtalıklar olgunlaştığında meydana gelir.

Bazı türler çiftleşme için yüzeye çıkarlar ve çiftleşme yaklaşık 1 saat sürebilir. Birleşme esnasında solucanlar dış uyaranları engellerler ve örneğin ışık veya dokunma gibi durumlara cevap vermezler. Çiftleşme esnasında bol miktarda mukus salgılarlar ve birbirlerine sıkıca baskı yaptıklarında sperm transferiş gerçekleşir. solucanlar

Karanlık ortamda solucanların diğer solucanları çiftleşme için uyaran kimyasal bir madde olan feromon salgıladıkları sanılıyor.

Çiftleşme sonrası clitellum, içerisinde solucanın yumurtası ve eşinin spermlerinin yer aldığı yüzük benzeri kokonların sertleşerek oluşmasını sağlamak için bir madde salgılamaya başlar. Citellum pembemsi renkten kırmızımsı renge kadar değişmeye başlar. Çiftleşme sonrası, solucanlar ayrıldıktan çok sonra citellum solucanın etrafında bir halka şeklini oluşturmaya başlayan kokonu salgılamaya başlar. 2 mm.lik kokon sonunda solucanın baş ucuna doğru kayar ve limon şeklini alarak ağzı kapanır.  Döllenme bu kokon içinde gerçekleşir. Bu itinali süreç yumurta ve spermlerin kendi kendini döllenmelerini engelemek içindir.

Daha sonra solucanların etrafındaki halka şeklini yitirmeye başlar ve bu olduğu zaman solucan kendi yumurtasını ve diğer solucanın spermlerini daha önce oluşmaya başlayan kokonların içerisine enjekte etmeye başlar. Solucanlar kayarak hareket etmeye, ilerlemeye başladıkları zaman kokonların uçları, içlerinde embriyonik solucanların gelişmeye başlayacağı hafifçe limon şekline benzeyen bir kuvöz gibi mühürlenir. Her bir kokon içerisinde 3 ile 15 adet bereketli, doğurgan yumurta yer alır. Kapsülün biçimlenmesinden üç hafta sonra, solucanlar çıkış yollarını yemeye ve beslenmeye başlarlar.

Kokon içindeki yumurtaların bir çoğu döllenmiş olmasına rağmen gelişme tamamlandığında sadece bir tek (ÇN: bazı kaynaklara göre birkaç tane) solucan kokondan çıkar. Diğer yumurtalar ise gelişmekte olan solucan için yiyecek olarak kullanılırlar.

solucan kokonu

solucan yumurtası

Bebekler, 2 mm boyunda ve tamamen beyaz bir renkte olan küçük fakat tam bir solucan formunda çıkmaya başlarlar. Birkaç güne kadar da tipik kırmızımsı renklerine erişirler. Cinsel yapılarının gelişimi, ki yaklaşık 60 gün içerisinde tamamlanır, solucanların cinsel olgunluğa erişiminin göstergesi olur. Bunu kutlamak için solucanlar kalan yaşamları boyunca her sekiz günde bir çiftleşirler.

Bu bölümde kokon denilen solucan yumurtasından yavru solucanların çıkışı resimlerle anlatılmaktadır.

Görüldüğü gibi yumurtalar oldukça küçük boyutlardadır.

solucanlarda üreme

Yakından görünüşü limon şeklini andırır.

solucanlarda üreme

solucanın üreme şekli

Aşağıda görüldüğü gibi solucanların birleşerek birbirlerine sperm transfer etmesinden bir süre sonra kokonlar oluşur.

solucanın hayat döngüsü

Yumurtadan çıkma süreci:

 

solucanın yumurtadan çıkışı

Bir yavru solucanın canlı doğumuna tanık olmak ister misiniz?

YUMURTADAN ÇIKIŞ 1

YUMURTADAN ÇIKIŞ 2

YUMURTADAN ÇIKIŞ 3

YUMURTADAN ÇIKIŞ 4

ÜREME

Olumlu koşullar altında, solucanlar çok çabuk çoğalırlar. Cinsel olgunluğa yaklaşık sekiz hafta içinde erişirler ve haftada bir çiftleşirler (kompost solucanlarının 4 yıl ve üzerinde yaşadıkları bilinmektedir).

Optimum koşullarda sekiz solucan altı hafta içinde 1500 solucan yavrulayabilir. Bir solucan yatağı erişebileceği azami nüfusuna ulaştığı zaman, solucanlar beslenmeyi bırakır, citellumları incelir ve çoğunlukla görünmez olur.

Solucanların kokon üretmeleri için ortam sıcaklığı 21.1 santigrat derece ve üzerinde olmalıdır. Aynı zamanda sıcaklık sürekli değişken olmamalı mümkün oldukça sabit olmalıdır. Kokonlar bir kez üretildikten sonra içerisindeki yavruların çıkabilmesi için bu ısı dengesinin korunması gerekmektedir.

Solucanların başlarının hemen gerisinde bulunan beyazımsı halka, ortalama olarak solucanlar 4 veya 6 haftalık iken oluşurlar. Bu halkalar hem erkek hem de dişilik organlarını birlikte barındırırlar.

Birbirlerine zıt yönlerde bu halkalarından birleşen solucan, birbilerinin vücutlarına sprem transferine başlarlar. Bu spremler keselerde toplanır. Daha sonra bu halkalar içinde yumurtalar oluşmaya başlar. Geri çekildiğimizde sperm ve yumurtalar kokon içinde toplanmış olurlar.

Geri çekilme tamamlandıktan sonra kokonlar içinde döllenme başlar. Keseler bir pirinç tanesinden küçüktüler ve yeşilimsi bir renktedirler. Her bir kokon 1 ile 5 solucan içerir. Eğer koşullar kokonlardan çıkış için uygun değilse, örneğin kuraklık gibi, kokonlar uyku halinde yıllarca kalabilir ve koşullar yeniden düzeldiğinde yavrular kokonlardan çıkmaya başlarlar.

Bebek solucanlar 2-3 hafta içinde kokonlardan çıkarlar. Bebekler beyazımsıdır ve ancak yarım ile 1 inch (1 inch=2,54 santimetre) uzunluğundadırlar. Doğar doğmaz kendi başlarınadırlar ve yaklaşık 6 hafta sonra kendi bebeklerini doğurabilirler.

Şimdi biraz daha detaya inelim:

YAŞAM DÖNGÜSÜ

    >   ÜREME SEZONU

        • Temmuz-Ekim

        • Monoestrus

    >   ÇİFTLEŞME

       • Süreç topraktaki tünellerde gerçekleşir.

       • 2 solucan birbirlerinin zıt yönünde olacak şekilde bir araya gelirler.

       • Bir solucanın Kozalaksı İğneleri (Pineal spicules) diğer solucanın Sperm Torbası Gözeneklerine (spermethecal pores) denk gelir.

       • Vücutlarını ileri geri hareket ettirerek birbirlerinin sperm torbalarını spermlerle doldururlar.

       • Böylece 2 solucan arasında karşılıklı olarak sperm aktarımı gerçekleşir. Aktarım süreci 1 saat sürer. Bu süreç sonunda her iki solucan birbirinden ayrılır.

solucanlarda üreme

solucanlarda üreme

solucanda döllenme nerde gelişir

solucanlarda üreme nasıl olur

solucan üremesi

solucanc ve üreme

      1. Clitellum

      2.   Genital kıl (segment 26): Solucanlar çiftleşme esnasında birbirlerine zıt yönlerde bu genital kıllarla tutunurlar.

     3.   Sperm Olukları: İki solucan çiftleştiğinde, sprem kanallarından gelen spremler diğer solucanın sprem haznesine gitmek için solucanın sprem oluklarından geçer.

      4.   Sprem kanalları

      5.   Dişi genital delikler: Ancak solucanlar üreme koşullarındayken görünürler.

      6.   Sperm hazneleri:  Ancak solucanlar üreme koşullarındayken görünürler.

        KOKONLARIN BİÇİMLENMESİ

      • Clitellum içerinde, kuşak şeklinde olan kokonlar oluşmaya başlar.

      • Clitellum’un iç yüzeyinde mukusumsu bir tüp oluşmaya başlar.

      • Solucan vücudunu geriye doğru iterek bu tüpün ileri doğru kaymasını sağlar.

      • Bu mukusumsu tüp oval biçimli olan kokonu altı saat içinde meydana getirir.

      • Boyutları 2.00–2.5 mm × 1.2 –2.00 mm arasındadır.

      • İlk olarak yumurtacıklar 14. segmente gelirler.

      • Spremler ise sperm torbasından gelirler.

    • Clitellum’un içinde oluşmaya başlayan ve ileride kokonları oluşturacak olan mukusumsu tabaka solucanın geriye hareket etmesiyle ileri doğru kayar ve spermlerle döllenmiş olan yumurtaları içine alır. Solucanın ağız kısmına doğru kaymaya devam ederken limon şeklini almaya başlar. Son aşamada solucanın ağzından kokonlar dışarı çıkar.

      • Bir üreme sezonunda 14 kokon meydana gelir.

solucan yumurtası

solucanda döllenme nerde gelişir

solucanlarda üreme

     DÖLLENME

Protandri koşulları nedeniyle (Hermafrodit canlılarda erkek genital organların dişi genital organlardan önce oluşması, androgoni) çapraz döllenme meydana gelir. Döllenme dışsal olarak, örneğin kokon içinde gerçekleşir.

     GELİŞİM

        • Gelişim kokon içinde dışsal olarak başlar. solucanlar

        • 1 kokondan bir solucan meydana gelir.

        • Gelişim larva süreci olmaksızın doğrudandır. solucanlar

        • Bölünme holoblastik (yumurta bölünmesi; hücre bölünmesinin, yumurtanın tamamında gerçekleşmesi. Erken embriyonik dönemde tam bir sitoplazma bölünmesinin takip ettiği her bir çekirdek bölünmesi. Çekirdekler hücre zarları tarafından ayrılır.) ve eşitsizdir.

        • Başkalaşım (metamorfoz) yoktur.

        • Kokon içerisndeki süreç 8-10 haftada tamamlanır. solucanlar

        • Bebek solucanlar kokonlardan yumurtadan çıkma yöntemiyle çıkarlar.

Bebek solucanlar bazı farklar dışında erişkin solucanlarla birebir aynıdırlar:

        • Boyutları daha küçüktür.

        • Clitellum’ları yoktur.

        • Kılları (Setae) 14, 15 ve 16. Segmentlerde mevcuttur.

        • Üreme organları henüz olgunlaşmamıştır. solucanlar

        • Birkaç hafta içinde üreme olgunluklarına erişirler. Yaşam ömürler 3.5 ile  10.5 yıl arasındadır.

ÜREME SİSTEMİ

Solucanlar iki eşeyli canlılardır.

solucanın üreme şekli

Yumurtalık bir çifttir ve görünümü küçük, beyaz ve parmak şeklindedir. Solucanın ön tarafondaki 12 ile 13. segmentleri arasındaki boşlukta yer alır. Her bir yumurtalıkta oojenez tarafından biçimlenen mezolesital yumurtaların yer aldığı 8-10 çıkıntı bulunur.

solucan

Yumurtalık

Yumurtalar her bir çıkıntıda lineer tarzda düzenlenmiştir. Organın bağlanma noktasına yakın yerde (proximal end) küçük yumurtalar yer alır. Yumurtalar 1 çift kirpikli ovidukal huniye girdikten sonra yumurta kanalından geçerler ve dişi eşey deliğinden dışarı verilirler. Sperm kesesi 4 çifttir. 6, 7, 8 ve 9. segmentlerde çift lop halinde bulunurlar. Geniş lob şişkindir ve keseyi andırır, küçük lob ise bir torbacık şeklindedir. solucanlar

solucan üreme şekli

Üreme Sistemi

solucanın üreme şekli

Sperm Torbası

solucanlarda üreme

2 çift olan testisler yuvarlak şekilli ve beyazdırlar, 10 ve 11. segmentler arasında yer alırlar. Her bir segmentte 4-8 çıkıntı bulunur. Testisler her taraftan testis kesesi ile kaplanmıştır ve testis kesesi sadece seminal veziküle açılır. Seminal vezikül 11 ve 12. segmentte 2 çift olarak yer alır ve spermlerin olgunlaşması burada gerçekleşir. Spermler tekrar sperm kesesine dönerler. Spermler 2 çift sperm kanalı aracılığıyla spermisit huniden geçerek 18. segmentteki prostat bezine erişir. Prostat bezi 16. segmentte veya 17 ile 20. segment arasında ya da 21. Segmentte 1 çift olarak yer alır, düzensiz ve büyük bezlerlerdir. Ana merkezi parçası salkım şeklinde bir bezdir (doğal hali beze gibidir.) Salgısı spermleri birbirine bağlar. Spermatik kordonlar erkek genital açıklıklar sayesinde dışarıya açılırlar. Erkek genital açıklığın duvarı kozalak spikülünü oluşturur. Genital kabarcığın tabanında yardımcı bezler yer alır ve salgıları çiftleşmede kolaylık sağlar. solucanlar

GENİTAL PAPİLLA (GENİTAL KABARCIK)

    • 2 çifttir. solucanlar

    • Yan karında (VL) 17 ve 19. segmentte yer alır.

    • Yapısı vantuz biçimindedir.

    • Çiftleşme esnasındaki kenetlenmeye yardımcı olur. solucanlar

GÖZENEKLER

solucan üremesi

Çeviri ve Derleme: Savaş

Etiketler:

Yorumlar

 1. dursun kaya totik dedi ki:

  arkadaşım çok güzel bilgiler bunlar faydalandım solucan gübresi üretmek için önemli bilgiler edindim.teşekkürler

 2. emin dedi ki:

  Savaş bey merhaba makale için teşekkürler siyah altın sitesinde de aynı yazı yer almış fakat solucanların üremeleri sonucu oluşan kokon sayıları solucanların kokondan çıkış süresi cinsel olgunluğa erişme ve üremeye başlama konusunda arada uçurumlar olabilecek rakamlar çelişkili bir şekilde sunulmuş bu konuda bizleri aydınlatırmısınız mesela kokondan çıkış süresi üst paragrafta 2-3 haftaolarak verilirken aşağıda süre 8-10 haftaya çıkmış, 8 solucan için üreme miktarı 6 haftada 128 adet demin ortalama olarak aşağıda tam bir uçurum 1500 adetten bahsedilmiş solucanların üreme olgunluğu 8 hafta olarak söylenirken diğer sayfalardaki makalelerinizde 1 yıl demişsiniz? yine diğer bir makalede soluvanların bir yılda kendi sayılarının ancak 4 katı olabileceğini söylemişsiniz ve bu diğer sitelerde yaptığım araştırmalara biraz daha yakın çünkü büyük bir üretici solucan sayısının her 2 ayda kendisi kadar artacağını söylüyor bu konuda biz girişimcileri ve bu işe gönül verenleri rica ediyorum bilgilendirin inanın bu çelişkiler beni para kazanmanın ötesinde aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projeside olan bu işten soğutuyor ve bununda yeni bir pazarlama hilesi olduğu düşüncesini meydana getiriyorki ben bunu düşünmek bile istemiyorum saygılarımla…

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Emin,

   “Solucanlar yaklaşık 4-8 hafta içinde cinsel olgunluğa erişirler.” bilgisi solucanların ilk defa çiftleşmeleri gereken ortala süreyi temsil eder.

   “Cinsel yapılarının gelişimi, ki yaklaşık 60 gün içerisinde tamamlanır” Bu bilgide bahsedilen solucanların Clitellum içinde yer alan erkeklik ve dişilik organlarının gelişimidir.

   “Solucanların başlarının hemen gerisinde bulunan beyazımsı halka, ortalama olarak solucanlar 4 veya 6 haftalık iken oluşurlar.” Bu bilgi de Clitellum’un gelişme süresini temsil eder.

   Yani, Clitellum içinde yer alan cinsel organlar ortalama 60 gün içinde gelişiyor. Clitellum ise ortalama 4-6 hafta içinde gelişimini tamamlıyor. Son noktada solucanların çiftleşmesi için gereken tüm gelişim ve dürtü ortalama 4-8 hafta içinde tamamlanıyor. Bu açıdan baktığınızda süreç birbirini takip ediyor ve çelişkili değil. Sadece ner bir zaman yok, o da koşullara ve türlere göre değişkenlik göstermesinden dolayıdır.

   “Kokon içerisindeki süreç 8-10 haftada tamamlanır.” şeklindeki bilgi, kokon içinde hapsolan yumurta ve spermin aynen anne rahminde bebeğin oluşumu gibi bebek solucanı oluşturma süresini temsil ediyor. “Bebek solucanlar 2-3 hafta içinde kokonlardan çıkarlar.” bilgisi ise oluşumunu tamamlamış olan bebek solucanların yumurtadan çıkış sürecidir. Yani bebek solucanlar gelişimini tamamladıktan hemen sonra memelilerde (örneğin insanlar) veya kanatlı hayvanlarda olduğu (örneğin tavuklar) kokondan hemen çıkmazlar. Hatta kuraklık zamanı yavru kokon içinde 5 yıla kadar dorment (uyku) halinde beklemede kalabilir ve ortam koşulları uygun olduğunda kokondan çıkabilirler. Yani 8-10 hafta kokon içindeki oluşumu, 2-3 hafta ise kokondan dışarı çıkışı temsil eden süredir.

   “Optimum koşullarda sekiz solucan altı hafta içinde 1500 solucan yavrulayabilir.” Bu bilgi koşulların değişkenliğine göre farklılık gösterebilir. Ancak optimum koşullarda 1500 adet olarak çoğalmaları mümkün olsa da, uygulamada bu zaten mümkün olmayacaktır. Çünkü tüm değişkenleri optimum kılmak ciddi bir maliyet olacaktır ve ticari olarak buna gerek yoktur. Bazen solucanların sayısının hızla çoğalmasından ziyade doğru zamanda yeterli üretimi yapmak daha makul ve kârlı olacaktır.

   Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz. Yapılan bir çok araştırma, bir çok solucan türü içinde belli başlı türlerin, özellikle de Eisenia Foetida türünün en hızlı ve yüksek sayıda çoğaldığını ortaya koymuştur. Ama ne olursa oldun, koşullar ne kadar iyi olursa solucanlar o denli çabuk ve hızlı çoğalırlar. Mesela aynı metinde Temmuz-Ekim olarak belirlenmiş olmasına rağmen ortam nemi ve ısı ile solucanlar şartlandırıldığında her mevsim üreyebilirler. Yani rakamlar ne kadar çelişkili olursa olsun, ki aslında çelişki değil de fark demek lazım buna, bilinen tek gerçek bu solucanlar gerçekten hızlı çoğalabiliyorlar.

   Unutmadan, ben çoğu yerde rakamları minimum olarak veriyorum. Yani en az olabilecek ölçüyü… Daha fazlası zaten oluyor.

   Sanırım bu bilgilerle beraber konu daha iyi aydınlanmış oldu.

   Saygılarımla.

   1. emin dedi ki:

    Savaş bey saygılarımla verdiğiniz bu doyurucu bilgiler için teşekkürler

 3. Armağan dedi ki:

  Merhaba savaş bey,
  Çiftleşmeden sonra kokon ların doğum süresi nedir? Yani solucan vucudunda ne kadar sürede oluşturulup vucut dışına atılıyor.
  Saygılarımla.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Armağan,

   http://solucangubresi.web.tr/merak-ettikleriniz/kirmizi-solucan-nufusu-3-ayda-2-kat-cogalabilir-mi.html

   sayfasında yer alan tabloya göz atabilirsiniz. Sadece sorduğunuz sorunun değil genel olarak üreme hızıyla ilgili bilgi mevcut…

   Saygılarımla.

 4. turgut dedi ki:

  Savas bey merhaba ibc tanklarda solucan besliyorum solucanlarımın bulundugu yerde ortam ısısı 11ila 18 dereceler arasında geziyor sizce bu uretimin devam edebilmesi ve ureme icin yeterlimi acaba

  1. Emrah Sezgin Can dedi ki:

   Sayın Turgut;

   Eisenia Fetida türü solucan kullanılıyor ise üretimin normal seyrinde devam edebilmesi açısından 18-25 derece arasındaki sıcaklıklarda tutulması gerekmektedir. Isının düşmesi solucanların yaşamları açısından risk oluşturmaz, yem tüketim hızları yavaşlar ve üreme zayıflar, fakat yazın sıcaklığın 30 derece ve üzerine çıkması durumunda solucanlar strese girerek ani tepkilerle birlikte sistemi terketmeleri söz konusu olabilmektedir.

   Saygılarımızla

   Emrah Sezgin CAN

 5. Hosafsevenkiz dedi ki:

  Merhabalar on bin solucanla bu işe başladım nem oranı pH degerleri çok iyi hızlı gübre uretiyorlar ve uruyorlar sürekli yavru görüyorum kasada bir yıl içerisinde ne kadar artarlar ne kadar olurlar lütfen cevap yazar mısınız?

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Hosafsevenkiz,

   sorunuzun yanıtı aşağıdaki linkte yer almaktadır.

   http://solucangubresi.web.tr/merak-ettikleriniz/kirmizi-solucan-nufusu-3-ayda-2-kat-cogalabilir-mi.html

   Saygılarımla.

 6. Ramazan dedi ki:

  Merhaba,

  Elimde 10 Bin adet kadar kaliforniya solucanı var. Sadece bu işi öğrenmek adına aldığım bu solucanların bazılarının renklerinde sararma görüyorum. Bu normalmidir? Nem yada mama ile alaksı varmıdır? Büyükbaş hayvan gübresi vermekteyim. Nem genelde iyi durumda. Bu renk değişimi (sarı-kırmızı) normalmidir?

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Ramazan,

   birebir görmeden kesin bilgi vermem doğru olmaz ama bu tür renk değişimleri olabilmektedir. Bazen üreme süreciyle bazen de beslenme süreciyle alakalı olabilmektedir. Temel olarak yedikleri besindeki demir oranı renklerinin kırmızı olmasını sağlamaktadır, diye bilinmektedir. Eğer hareketli ve ışığa net tepki veriyorlarsa, zaman içinde verdiğiniz yemin tüketim hızında düşüş olmuyorsa her şey normaldir.

   Saygılarımla.

 7. bayram dedi ki:

  Sayı savaş bey solucanların üremesi için gerekli olan nem dış ortam ile alakalı mı değil mi? Yani nem derken solucanların bulunduğu kasanın nemi mi önemli olan?

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Bayram,

   bahsettiğimiz nem solucanın beslendiği kasanın iç nemidir. Dış ortam nemi çok da önemli değildir.

   Saygılarımla.

 8. Engin dedi ki:

  Merhaba hocam ben 4500 adet eisenia foetida türü solucan aldım
  Sırasıyla bazı sorularım var
  1)gece olunca ışık yakmazsam solucanlar kaçar mı?

  2)ışık yakarsam üremeyi durdururlar mı?

  Teşekkürler
  Saygılarımla

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Engin,

   1. Evet, kaçma ihtimalleri çok yüksektir.
   2. Işığın üremeyi durdurduğuna dair herhangi bir veri mevcut değildir.

   Saygılarımla.

 9. Bulut Paradise dedi ki:

  Üremede en iyi sonucu almak için optimum koşullar nedir bu konuyu açabilir misiniz?

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Bulut Paradise,

   bu sorunuzun yanıtı site içinde diğer konularda, çeşitli yorumlarda işlenmiştir. Bu nedenle burada (zaman kısıtlılığı nedeniyle) ancak kısa bir biçimde değinebileceğim.

   Optimum koşullar:

   Nem: %70-80 civarı
   Isı: ortalama 20-25 Santigrat derece
   Birim alandaki solucan sayısı: 10.000 -20.000 arası (1,5 metrekare)
   Yığın maksimum yüksekliği: 60-70 cm
   Doğru yöntemlerle hazırlanmış yem
   Doğru solucan türü
   Düzenli ve kontrollü nemlendirme

   Saygılarımla.

 10. isa dedi ki:

  savaş bey merhaba
  solucanlar patlıcan verebilir miyim? kesin bilginiz var mı?
  Teşekkürler…

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın İsa,

   verebilirsiniz.
   Saygılarımla.

 11. emre dedi ki:

  Merhaba evdeki meyve sebzeyi rondadan gecirsem icerinde yasarmi acaba hayvan gubresi bulmama imkan yok

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Emre rondodan geçirince malzemeler çok fazla sulanır. Bunun yerine küçük parçalara bölerek solucanlara vermeniz daha uygun olacaktır.

 12. emre dedi ki:

  Bir skrum daha var gubre icin degilde aslinda ben balik cilar icin solucan uretmek istiyorum gubre zaten kendiliginden gelir sizce bu fikir nasil

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Emre,

   fikir gayet makul ve iyi bir fikir. Ancak ölçeği iyi belirlemeniz gerekir. Pazarlayabileceğiniz miktarda solucanı ne büyüklükteki bir tesiste üretebilirsiniz? Bunları iyi etüt ederseniz, elbette başarılı olma olanağınız yüksektir.

   Saygılarımla.

 13. hakan adıvar dedi ki:

  İyi günler Savaş bey,
  Bu kadar soruya cevap verebiliğiniz için samimice tebrik ediyorumsizi

  benim sorum şöyle
  sizin solucanların üreme hzı hakkın daki bir soruya veriğiniz cevaptan kopyala yapıştır olarak

  ”“Kokon içerisindeki süreç 8-10 haftada tamamlanır.” şeklindeki bilgi, kokon içinde hapsolan yumurta ve spermin aynen anne rahminde bebeğin oluşumu gibi bebek solucanı oluşturma süresini temsil ediyor. “Bebek solucanlar 2-3 hafta içinde kokonlardan çıkarlar.” bilgisi ise oluşumunu tamamlamış olan bebek solucanların yumurtadan çıkış sürecidir.”

  yukarıda verdiğiniz bilgiye göre üreme çağına gelip ilk defa üreyecek olan solucanların kokon içinde gelişmesi 8-10 hafta +kokondan çıkmaları 2-3 hafta +ureme cağına gelişleri
  y60gun (7hafta)0toplam 17-20 haftay aklaşık 4-5

  buna göre satın alınan erişkin solucanlardan meydana gelecek ilk nesil solucanların üreyebilmesi için yaklaşık 4-5 ay gerekiyor dogrumudur?

  İyi günler dilerim selamlar

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Hakan Bey,

   teknik olarak, evet doğrudur. Ancak gözden kaçırdığınız bir nokta var, satın alınan solucanların hepsi erişkin veya yavru olmuyor. Onlar bir aile şeklindedir. İçinde erişkini de, yeni doğanı da, ömrünü tamamlamak üzere olanı da mevcuttur. Buna göre, üreme sürecini bu şekilde bölmek anlamsız oluyor. Çünkü üreme her an olabilen bir süreçtir. Bir kısmı ilke defa çiftleşecekken, diğer bir kısmı ise zaten çiftleşmiş ve vücutlarında sperm depolamış olacaktır.

   Saygılarımla.

 14. Erdal yücel dedi ki:

  Savaş bey,kaliforniya solcanı adı altında farklı ırktan solucan satışı yapıldığı bilgisini aldım.İlk defa solucan almak istiyorum.Bu konuda önerebileceğiniz bir yer var mı.Teşekkür ederim.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Yücel,

   size e-mail olarak dönüş yaptım. Lütfen e-posta adresinizi kontrol ediniz.

   Saygılarımla.

   1. Rahman dedi ki:

    Merhaba Savaş bey bende başlamak istiyorum ve safkan california solucanı almak istiyorum bu konuda önerilerinizi bekliyorum teşekkürle.

    1. Savaş Gönen dedi ki:

     Sayın Rahman,

     konu ile ilgili olarak e-posta adresinize dönüş yapılmıştır.

     Saygılarımla.

 15. Mustafa dedi ki:

  Merhaba50 mtrekare yerde ne kadar solucan besleyebilirim ne kadar kazanabilirim ve alicisini nasil bulabilirim mail atarmisiniz

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Mustafa

   50 metrekare ile ticari iş yapılmaz.

   Saygılarımla.

 16. Önder dedi ki:

  Savaş bey ben dr önder, tıp doktoruyum. Solucanlar neden karşılıklı sperm transferi yaparlar

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Önder,

   çünkü solucanlar hermafrodittirler, yani erselik, halk diliyle daha anlaşılır tabiriyle çift cinsiyetlidirler. Fakat kendi kendilerini dölleyemezler. Esasen solucanlarda, bildiğimiz ve anladığımız manada cinsiyet yoktur ama manayı karşılamak için böyle tabir edilmektedir. Bu şekilde var olmalarının nedeni, büyük ihtimalle yaşamlarını sürdürmek için üreyebilme yeteneklerini maksimum düzeye çıkarmaktır. İşte bu nedenle bir solucan diğer solucanla kenetlendiğinde, birbirlerini döllemek amacıyla sperm transferinde bulunurlar. Spermler, sperm kesesinden depolanır ve ihtiyaç dahilinde kullanılarak yumurtalar döllenirler.

   Saygılarımla.

   1. Önder dedi ki:

    Sevgili Savaş bey,

    Normalde her solucanda hem yumurta hem sperm var değil mi? Eğer öyleyse neden başka bir solucandan sperm alıyor?
    Yoksa bazı solucanlar hermafrodit bazıları erkek mi?

    1. Savaş Gönen dedi ki:

     Sayın Önder,

     neslin devamı kendi kendini dölleyerek olsaydı zaman içinde ortaya çıkan olası anomaliler kalıtsal hale gelir ve solucanın varlık nedeni ve şekli değişirdi. Belki milyonlarca yıl içerisinde meydana gelen bu değişimler neticesinde karşımıza solucandan başka bir tür canlı çıkardı. Bu nedenle bir solucanda mutasyona veya bilinen/bilinmeyen nedenlere bağlı olumsuz sayılabilecek bir değişkenlik meydana geldiğinde, bu değişkenliğin bir sonraki nesle geçmesini önlemenin tek yolu, spermi başka bir solucandan almaktan geçer. Böylece, en azından olumsuz değişke resesif, yani çekinik halde kalırsa genler yoluyla aktarım durabilir ve solucan varlığını sağlıklı bir biçimde sürdürmeyi sağlamış olur.

     Bunun haricinde, solucanın anatomik yapısı, kendi kendini döllemeyi mümkün kılacak biçimde değildir. Bundan ötürü bu dediğiniz olmaz. Solucanların hepsi erseliktir.

     Saygılarımla.

 17. Ömer dedi ki:

  Yeni Aldığımız solucanları kasalara koyduk . SÜREKLİ m amanın üstüne çıkıyorlar. Ciflesme olarak düşündük ama bide koyu sarı sıvı salgilamislar . Bu sıvı nedir acaba

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Ömer,

   eğer Kırmızı Kaliforniya Türü solucanlardan birini kullanıyorsanız yüzeye yakın olmaları normaldir. Ancak eğer, tamamen yüzeye çıkıyorlarsa yemde bir sıkıntı vardır ve kaçmaya çalışıyorlar demektir. Salgıladıkları koyu sarı sıvı da bunun göstergesidir. Solucanı aldığınız yerle irtibata geçip yem konusunda detay bilgi alınız.

   Saygılarımla.

 18. Ufuk dedi ki:

  Merhaba Savaş Bey ben Nevşehir’de yaşıyorum evimin altında izolasyonlu uygun bodrum katı var az miktarda solucan getirterek evimin önündeki bahçe için solucan gübresi üretmek istiyorum.Nevşehir’in iklim koşulları solucanlar için uygun mudur.Bir de kaliteli solucan getirtmek için güvenli bir adres var mıdır.Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Ufuk,

   eğer bodrum katının sıcaklığı kışın sıfırın altına düşmüyor, yazın da 25-30’un üstüne çıkmıyorsa sorun yok. Kışın üretim biraz yavaşlar ama diğer zamanlarda gayet iyi gider. Solucan temini konusunda size bilgi vereceğim.

   Saygılarımla.

 19. Burçin dedi ki:

  İyi günler savaş bey gübremizi laboratuvara gönderdik.gübrede hangi değerlere önem veriliyor.ilginiz için çok teşekkürler…

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Burçin,

   en başta NPK, organik madde, Humik-Fulvik asitler, EC, Ph olmak üzere, spesifik olarak micro elementler ile ağır metallerin düzeyine de baktırabilirsiniz.

   Hayırlısı olsun.
   Saygılarımla.

   1. Burçin dedi ki:

    Bilgileriniz için çok teşekkürler savaş bey.çok sağolun hepimizin yolu açık olsun inşallah.iyi günler…

 20. önder dedi ki:

  iyi günler savaş bey ben 150 adet (150 bin adet) kırmızı kaliforniya solucanı ile bu işe başladım ortalama
  1mt kare alanda 60cm yükseklikteki bir yığında kaç adet solucan olması uygundur.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Önder,

   1,5 metrekare alana 10.000-20.000 veya 30.000 arası solucan konulabilir. Daha azı ve fazlası verimi düşürür.

   Saygılarımla.

 21. ismial dedi ki:

  s.a.sayın sabırlı ve samimi savas bey 🙂 cidden tebrik ederim bu kadar maili içtenlikle cevapladıgınız için..bende topraklarımıza katkıda bulunmak için ve aynı zamanda bu işten para kazanmak için ticaretini düşünüyorum..nerden nasıl temin etmeli ve nelere dikkat etmeli?

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın İsmail,

   karar vermeden önce iyiden iyiye düşünün. Size en yakın tesisleri gezin görün. Karar verdiğiniz zaman sizi solucan temini konusunda yönlendirebilirim.
   Saygılarımla.

 22. Semih dedi ki:

  Merhaba savaş bey benim evimin çatısında kırmızı kaliforniya solucani bakıyorum yaklaşık 40bin tane var gayet uretim guzelken ben bunlari bir tanedaha yaptığım baxsa(kutu) koydum ayırdım.Ama bunlar kacmaya kalkıyor kacgunden beridir birde bunlarin boyları sünüyor uzuyorlar nedendir acaba? ?

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Semih,

   bir yerden başka bir yere solucan aktarırken, mevcut yemi ve gübresiyle birlikte alıp aktarın. Yeni aktardığınız kapta hemen yem vermeyin. Bir kaç gün veya bir hafta kadar, solucanların yeni ortama alışmasını bekleyin. Yeni yerinde yemi azar azar vermeye başlayın.

   Genellikle kaçış sebepleri bunlardır. Ancak bunlar dışında sebepler de olabilir, fakat şimdilik önlem alabilecekleriniz bunlardır.

   Saygılarımla.

 23. İsmail bulut dedi ki:

  savaş bey selam. .. solucan temini konusunda beni yönlendirirseniz çok sevinirim. .

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Bulut,

   solucan temini ile ilgili e-posta adresinize bilgi dönüşü yaptım. Lütfen e-posta adresinizi kontrol ediniz.

   Saygılarımla.

 24. Ceyhan gokmen dedi ki:

  Selamun aleykum savas bey.
  Ureme mevzusunda bi platformda su konuyu okudum farkli tur solucanlar birbiriyle eslesemezler ureme organlari recetörleri birbirlerine uygun degildir bu bağlamda da ırk kirilma olmaz. Fakat labaratuar ortaminda olusturulabilimi bilinemez deniyordu bu konu hakkinda bi kaynaginiz bi bilginiz var ise paylasirsanin memnun kalirim tesekkur ederim sayin savas bey.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Gökmen,

   bazı ülkelerde laboratuvar ortamında farklı türleri melezleyerek yeni bir tür elde edildiği zaman zaman söylenmektedir. Ancak ortada bu durumu ispatlayacak bir belge yoktur.Bu nedenle, işi doğrusu eğer doğal bir gübre elde etmek istiyorsak hiç bu detaylara takılmamak gerekir. Çünkü eldeki mevcut solucanlar zaten yeterince iş görmektedir.

   Saygılarımla.

   1. Ceyhan gokmen dedi ki:

    Yani savas bey anlatmak istedigim su bu bilgiye dayanarak konusuyorum hayvanlarimiza verecegimiz gubrede bekledikce mutlaka kendiliginde n solucan olusmaya basliyor bunu coj denedik cuvalli sistem olsun askiya bile alip argesini yaptik lakin mutlaka olusuyor separator gubresi dahi olsa. Demek ustedigim gozden kaciripta sisteme dahil olursa bu solucan turu irkimiza sikinti yasatirmi ? Gerci biz bi denememizde o wekilde olusan solucanlari ayri bi kaba aldik ne olucak diye normal yemleme yaotik ama 1hafta icerisinde sistemi terk ettiklerini farkettik ama yinede dedigim gibi k.k.s irkiyla eslesme soz konusumudur dehilmidir irki kirarmi bilemedigimiz ve uzun zamanli bi arge istiyor.sizinde goruslerinizi okumak isteriz tesekkkur ederim.

    1. Savaş Gönen dedi ki:

     Sayın Gökmen,

     solucanlar yoktan var olmazlar. Bir şekilde toprakla temas ettikleri bir noktada içine bir kaç solucan girmiş olabilir veya bunlar oraya yumurtalarını bırakmış olabilir. Ancak bu çok da önemli değil, çünkü o solucanlar bizim aradığımız ve işimize yarayan türden değildir.

     solucan türleri

     Bizim kullandığımız solucanlar epigeic türdür(Detay bilgi için kelimenin üstüne tıklayın ve sözlükte arama yapın.) Sizin gübrede bulduğunuz türler ise endogeic türlerdir. Endogeic türler toprağın derinlerinde yaşarlar ve beslenmek için yüzeye çıkarlar. Ancak daha sonra mutlaka geriye, toprağın daha serin olan yerine dönerler. Ayrı bir kaba aldığınız zaman kaçmaları bundan ötürüdür.

     Sizin de denemesini yaptığınız gibi, bu tür solucanlar ya sistemden kaçarlar ya da sistem içinde zamanla ölürler. Irk değişmesi gibi bir durum söz konusu olmaz.

     Saygılarımla.

     1. Ceyhan gokmen dedi ki:

      Cok tesekkur ederim savas bey sabirli ve aciklayici yaklasiminizdan oturu basarilar dilerim

 25. Mehmet dedi ki:

  Merhaba savaş bey solucan temini için beni yönlendirirseniz memnun olurum kolay gelsin

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Mehmet,

   e-posta adresinize bilgi maili gönderilmiştir.

   Saygılarımla.

 26. Mehmet dedi ki:

  Kolay gelsin savas bey benim birsu kokonlar var 2 aydir cikmadilar kimisi koyu sari kimisi saydam renkte 4 aydir ayni kutuda gubreyi nasil alabilirim kokonlara zarar vermeden

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Mehmet,

   kokonun içinde yavru varken kokon koyu ve mat olur. Yavru içinden çıktığı zaman açık renkli ve saydam olur. Buna göre kokonları yeniden gözden geçirin.

   Kokonları tek tek toplamak zor ve anlamsızdır. Bunun yerine sistemin üzerine delikşi meyve kasaları koyun. Kasa içine taze yem koyun. Zamanla hem solucanlar, hem de kokondan çıkan yavrular kasalara göç edeceklerdir.

   Saygılarımla.

 27. Mehmet dedi ki:

  Tesekkur ederim sagolun savas bey

 28. burak dedi ki:

  selam savaş bey. uzun süredir sitenizi araştırıyorum.çok faydalı bilgiler var. Solucan temini hakkında bana yardımcı olurmusunuz. mail atarsanız sevinirim.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Burak bey,

   e-posta adresinize gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Lütfen kontrol ediniz.

   Saygılarımla.

 29. halim dedi ki:

  merhaba savaş bey..
  öncelikle gerek anlatımlarınızdan gerekse yardımlarınızdan dolayı cok tesekkur ederim
  solucan temini için yardımcı olursanız cok sevinirim

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Halim,

   e-posta adresinize bilgi maili gönderilmiştir. Lütfen kontrol ediniz.

   Saygılarımla.

 30. Mehmet dedi ki:

  Savaş bey kırmızı kaloforniya solucanlarının ilk başlarda kutudan kaçmaya sonrada sisteme ayak uydurdular uyduramayanlarda elemine oldular cogunlukla yetiskin solucanlar öldü simdiki problem ise solucanların koptugunu fark ettim kuyruk kismi sanki kopuyor bir kacinda gordum bu olayı ama kokonada benzemiyor nedir cozemedim arastirdim birkac yerdede solucanlarin bolunerek cogaldigini ogrendim boyle birsey varmı bilginize basvurmak istedim

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Mehmet,

   solucanlar bölünerek çoğalmazlar. Solucanlar eşeysiz üreme yapan canlılar değillerdir. Eğer sistemden kaçma, kuyruk kısmında veya ortadan bölünme gibi durumlar söz konusu ise sistemde doğru gitmeyen bir şeyler var demektir. Belirttiğiniz gibi kopan solucanlar ölüyorlar. Çoğalmıyorlar.

   Saygılarımla.

 31. Mehmet dedi ki:

  youtube.com/watch?v=OTyp5I7mI9I&itct=CBEQpDAYACITCJnN79G2qtICFVKmVQod62oCDTIGcmVsbWZ1SK6S2d-8p5OBjwE%3D toprak solucanin bolunerek uruyormus kaloforniya solucani toprak solucani grubuna girmiyormi

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Mehmet,

   bu videoda öyle olduğu iddia ediliyor ama denemenin sonucundan bahsedilmiyor. Bazı solucan türlerinin kuyruk kısmını yalancı kuyrukla tamamlayabildiği söyleniyor. Ancak hepsi bu. böldüğünüzde iki ayrı solucan olur demek fazla iddialı… Solucanlar sperm ile döllenmiş yumurtadan, yumurtlama ve yavru çıkışı ile ürerler.

   Saygılarımla.

 32. Mehmet dedi ki:

  Cok saolun savaş bey verdiginiz bilgiler icin hersey camsil sisesini kokusu cıkmadan su doldurup sıkmam galiba birkac gun bekleseydim boyle olmazdi galiba

 33. eustundag dedi ki:

  Savaş bey reklam ile ilgili size ulaşmak adına mail attım. Kontrol ederseniz sevinirim.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın eustundag,

   mailinize cevap verdim. Lütfen kontrol ediniz.

   Saygılarımla.

Yorum Yaz