Solucan Gübresi Bilgi Portalı 23 Mays 2017

Jim Jensen İle Röportaj

Jim Jensen İle Röportaj

Jim Jensen İle Röportaj

Yelm Earthworm and Castings Farm

Yelm Solucan & Gübresi Çiftliği

Yelm Solucan & Gübresi Çiftliği

Not (SGönen): 1997 yılında yayınlanan bu röportajın dikkat çeken bir yönü var; Jensen’in solucan humusu üzerimine dair teknolojik gelişim öngörüsü. Bugün tam da bu noktada bulunuyoruz. Röportajın tamamı sürecin ilerleyişi hakkında güzel bir fikir veriyor. Keyifli ve öğretici okumalar.

Jim Jensen, Seattle merkezli Sound Resource Management’da (Ses Kaynakları Yönetim) danışman olan Jim Jensen geçtiğimiz günlerde yaptığı iş tanımına yeni bir tanesini daha ekledi: Washington, Yelm’de bulunan Yelm Solucan & Gübresi Çiftliği’nde Solucan Sığırtmaçlığı (Worm Wrangler for the Yelm Earthworm & Castings Farm in Yelm, WA.) Rainer Dağının güneybatısında yer alan Smith bozkırlarına uzanan çiftliği, Washington, Olympia’nın yaklaşık 32 km doğusuna konumlanmış ve Batı Kıyısı’nda yer alan en büyük vermikültür tesisi olarak nitelendirilmektedir.

Jim Jensen İle RöportajJim solucan humusu üretimin yabancı değil. Sound Resource Management Group (SRM) ile birlikte, King County Katı Atık Bölümü tarafından desteklenen Food Lifeline Atık Azaltma Demonstrasyon Projesi için planlama, geliştirme ve uygulama çalışmalarında bulunmuştur.

Bu çalışmanın teklif tarihi Ekim 1991, Final Raporunun yayınlanma tarihi ise Ocak 1994’tür.

Üretim sistemlerinin kurulmasından demonstrasyon projesinin sonlanmasına dek 18 ay süren fiili solucan humusu üretimi süresince, dönüştürülen toplam atık tahmini rakam olarak 27.5 ton gıda atığı ve çoğunluğu yerinde temin edilmiş olan yaprak ve fundalıklardan oluşan 20.2 ton yataklama malzemesidir. Durağan durum süresince toplanan verilere göre solucan sistemi göstermiştir ki, haftalık olarak 27 kg kadar gıda atığı, ilaveten en az 13 kg bahçe atığı veya atık kağıt palet-kutu biçimindeki solucan kabında kompostlanabilmektedir. Food Lifeline, King County ve Western Washington’da bulunan birçok gıda bankasına ve yemek programlarına gıda dağıtımı yapan bir kuruluştur.

Jim Jensen İle RöportajKuruluş gıda işleme şirketlerinden, ambarlardan ve süpermarketlerden gıda maddelerini almakta, değerlendirmekte ve yeniden kullanıma hazırlamaktadır. Jensen ve SRM kuruluşunun solucan humusu üretimi projesiyle ilgilenmeye başladıkları süre boyunca Food Lifeline çalışmaya devam etmiş ve ihtiyacı olan insanlara her ay yaklaşık olarak 375 ton gıda dağıtmıştır.

Firmanın birçok programı aracılığıyla kamuya en yüksek kalitede gıda dağıtımı yapılırken, insan tüketimine uygun olmayan birçok gıda da atıl duruma gelmiştir.

1991 yılı boyunca, King County bölgesinden her ay kamuya ait olan çöp konteynırları aracılığıyla, meskun olmayan bölgeye 19 ton kurtarılamaz atık (bozuk üretim, konserve ve paketlenmiş gıda) desteği gelmiştir. Bu atıkların bir kısmı domuz çiftliklerine gönderiliyor. Solucan gübresi üretim sistemi, bu istenmeyen gıdaların katı atık sahasında bertaraf edilmesi için bir alternatif teklif olarak sunulmuştur. Buna ek olarak,  solucan kaplarında üretilen solucan humusu yakınlarda bulunan bir topluluk bahçesinde kullanılarak Food Lifeline programı için yiyecek üretimi yapılmaktadır.

Yelm Solucan & Gübresi ÇiftliğiYelm Solucan & Gübresi Çiftliği eskiden bir mantar çiftliğiydi. Yaklaşık altı yıl önce bir solucan çiftliğine dönüştürüldü ve California, San Diego’da bulunan Resource Conversion Corporation (RCC – Kaynak Dönüşüm Ortaklığı) şirketinin mülkiyeti altına girdi. RCC’nin Canyon Recycling (Canyon Dönüşüm) kompostlama ve vermikompostlama şantiyesi, solucanlara besin olarak atık su çamuru verilen Fallbrook Sanitary District’ten (Fallbrook Sağlık Bölgesi) solucan satın aldı. RCC ayrıca Washington’da bulunan Yelm çiftliğinden de solucan getirtti. Yelm çiftliğindeki solucanlar inek gübresi ile beslenirken, San Diego şantiyesi kompostlanmış tarla kalıntılarının yanı sıra hayvanat bahçesinden ve Del Mar yarış pistinden elde edilen hayvan gübrelerini de kullanmıştır. Solucan humusu “VermiGro” etiketi altında, kompostlanmış tarla kalıntıları ile harmanlanarak paketlenmiş ve dökme olarak satışa sunulmuştur. Yelm Solucan & Gübresi Çiftliği şu anda Jensen’ın rehberliğinde SRM’nin mülkiyeti altına girmiştir.

Yelm Solucan & Gübresi Çiftliğiİsminden de anlaşılacağı gibi, çiftlikte hem solucan hem de solucan ürünleri satılmaktadır. “Solucan, Çok Amaçlı Saksı Toprağı; Doğal Gübre ve Yataklama” şeklinde tanımlanan ürün için şu açıklama yapılmaktadır: “Çok amaçlı bu toprak iyileştiriciye bakıldığında turba yosununa benzerliği akla gelir ve buna ilaveten solucan gübresinin faydalarını içermektedir – zengin, tamamen doğal organik madde, besin ve nem tutma kapasitesi, yavaş salınımlı besin ve iz elemetler. Çok azı çok iş görür!”

Yelm Çiftliği inek gübresini solucan humusuna dönüştürmek için iki farklı sistem kullanmaktadır. Bir sistemde, daha önceden mantar üretiminde kullanılan 10×15 cm ebatlarında ahşap tablalar kullanılmaktadır. Bu tablaların köşelerinde yükselti dört adet ayağı vardır her biri diğerinin üzerine yerleştirilebilmektedir. 15 cm.lik kenarlara sahip olan bu tablalar oldukça sığdır. Düzenli olarak, belki her iki ayda bir, tablalardaki içeriğin yarısı, gübre ve solucanlar, alınıyor ve başka bir tabla veya kapta yeni bir sistem kuruluyor.

Bu tablaların 200 kadarı bir odaya yerleştirilebilir ve dört tanesi üst üste gelecek biçimde konumlandığında indoor sistemin yararlılığı en üst düzeye çıkartılabilir. Çiftlikte kullanılan ikinci sistem ise windrow (kümbet) düzenidir. Windrow sistemi çiftlikte hem kapalı hem de açık alanlarda bulunmaktadır. Tipik olarak sıralara, süreç sonunda ortalama olarak 22-23 metreküplük materyal hasat edilebilir hale gelene dek ham madde verilir. Jim, her bir sıranın yaklaşık olarak 680 kg [(1500 lbs.) (yaklaşık olarak 0.76 metrekareye 22-23 kg solucan)] solucan içerdiğini tahmin etmektedir. Genel olarak, Jim tesisinin yaklaşık 17.200 kg solucan barındırdığını ifade etmektedir.

Bu röportaj, Ağustos 1997 yılında Casting Call dergisinde yayınlanmıştır.

Casting Call: Daha önce Food Lifeline projesi kapsamında solucan humusu üretimi ile ilgili bir deneyiminiz ve uzun yıllar vermikültür endüstrisinde bulunan diğer birçok kişiyle bağlantınız olsa da, Yelm Çiftliğini yönetme rolüne ilaveten kravatlı bir danışman rolüne soyunmak muazzam bir değişiklik olmalı. Yeni göreviniz size neler öğretti?

Jim Jensen İle RöportajJim Jensen: Şu sözü bilirsiniz, “Zurnanın zırt dediği yer.” Tam olarak hissedilen şey budur işte. Bir sürecin en zorlu kısmı – gerçekten çok hararetli ve stresli olabilmektedir, fakat gerçekten heyecan verici de olabilmektedir. Takım elbiseli bir danışman olarak çalışma, diğer insanların ne yaptıklarını çokça kuramsallaştırma ve raporlamadır. Olacağını düşündüğün şeyi çokça projelendirmektir. Ve şu anda mevcut durum, tahminlerinizin bazen eşleştiği, bazen eşleşmediği ve zaman zaman da beklentilerinizi aştığı gerçek bir yaşam durumudur. Daima, daha çok sonrakinin olmasını umut edersiniz. Ancak, düşündüğünüz şeyi veya yıllardır belirtmiş olduğunuz şeyi yapıyor olmak kesinlikle çok ama çok heyecan verici.

CC: Solucan Gübresi üzerine, dünya çapında önde gelen araştırmacılardan yaptığınız bir dizi alıntıyı toparladığınız iki sayfalık bir Literatür Araştırması oluşturdunuz. Ayrıca ürününüzün satışı yoluyla, hiç şüphesiz onun performansı hakkında raporlar almışsınızdır. Solucan gübresinin değeri konusunda millete neler anlatabilirsin?

Jim Jensen İle RöportajJJ: Solucan gübresini soran insanları, bu gübrenin kullandıkları diğer organik ürünlere bir ilave olduğunu düşünmeleri konusunda cesaretlendiriyorum. Ürün ambalajımızın üzerine “Çok azı çok iş görür!” şeklinde yazmamızın nedeni budur işte! İnsanların tüm peyzajlarını solucan gübresiyle yapmalarını gönülden isterdim, ancak gübrenin bu şekilde kullanılması gerçekten de maliyetlidir. Eğer aradığınız şey organik madde ise, daha ucuz olan diğer birçok farklı kaynak mevcuttur. Fakat solucan gübresi şifalı (sağlık veren) niteliklerinden dolayı değerlidir. Ayrıca solucan gübresinin diğer ürünlerle birlikte kombine edilerek kullanılması, size diğerlerinin ayrı ayrı kullanımından ya da tek tek toplamından daha fazla değer sunacaktır.

CC: Altı yıldır çalışmakta olan bir solucan çiftliğini devralmak demek, anahtar teslimi bir tesis almakla aynı anlama geliyor. Ne gibi değişiklikler yaptınız veya gelecekte yapmayı düşünüyorsunuz?

 Jim Jensen İle RöportajJJ: Ben onu tam olarak “anahtar teslimi” şeklinde adlandırır mıyım, bilemiyorum. Kesinlikle orada bazı ekipmanlar ve bir başlangıç solucan nüfusu mevcuttu. Biz bilinçli bir şekilde hareket ediyoruz. İyi çalışan her şeyi elde tutmaya çalışıyoruz. İlk birkaç ay temizlikle ve yeni bir işletme anlayışı oluşturmakla meşgul olduk. Daha önce orada bulunan insanlar hâlâ oradalar. Onların bilgilerine ve yaptıkları işlere oldukça saygım var. Biz bazı ekipman olanaklarına ve pazarda nasıl yer edineceğimize bakıyor olacağız. Solucanlar kesinlik bunun büyük bir parçası durumundalar – Bu gerçekten de geleneksel vermikültür işletmesi, bir solucan çiftliği; fakat biz aynı zamanda süreç boyunca solucan gübresiyle başka şeyler de yapmak istiyoruz; toprağın geliştirilmesi ve yenilenmesi ile ilgilenen işletmeler ağına bağlanmaya çalışıyoruz – gerçekten de odaklanmamız gereken yer buradır: toprağın ıslah edilmesi. Muhtemelen bir tür paketleme işlemiyle ilgileneceğiz ve bu tesisin ayrıca diğer işletmeler için de bir paketleme kaynağı olması için çalışacağız. Organik bahçecilik ve çiftlik malzemeleriyle ilgilenen bir şirketle stratejik bir ittifak içine girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca diğer solucan yetiştiricileri ile birlikte çalışmayı da düşünebiliriz.

CC: Solucan endüstrisi üreticilerinin bazılarını araştırdın, solucanlar ve gübresi için belirledikleri fiyatları inceledin. Kendi fiyatlarınız hakkında ne düşünüyorsun? Faklılıkları ne ile açıklayabilirsin?

Jim Jensen İle RöportajJJ: Elde ettiğim verilere göre, biz batı ADB’de en büyük çiftliklerden biriyiz. Bizim ölçeğimizde faaliyet gösteren çok fazla çiftlik yoktur. Ev tipi üretim ya da daha büyük vermikültür işletmeleri için solucan temin etme bakımından, oldukça rekabetçi olduğumuza eminim ve hatta diğerlerinin yaptıklarına nazaran en düşük fiyatlar bizimkidir diyebiliriz. Solucan gübresi konusunda ise oldukça rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum. Halkın oldukça ilgisini gördük.  Gelecek bahar için hazırlanıyoruz ve toprak gelecekte daha iyileşecek. Bunu dört gözle bekliyoruz. Karşılaştığımız en büyük zorluk mesafedir. The Puget Sound bölgesi birçok fırsat sunmakta. Fakat biz ana Eyaletler-arası koridordan yaklaşık 30 dakika uzaklıktayız. Bu oldukça iyi bir mesafe. Fiyat tek başına önemli değildir, fakat ürünün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi maliyeti %20-30 civarında arttırmaktadır. Ancak bence insanlar kaliteye para ödeyeceklerdir.

CC: Dr. Clive Edwards’ın yakında çıkacak olan Solucan Humusu Üretim El Kitabı’nda sizin yazmanızı rica ettiği bir bölüm yer alacak: Solucan Humusu Üretiminin Ticari Potansiyeli ve İktisadı. Yelm Çiftliğinde elde ettiğiniz deneyimler vardığınız sonuçları etkiledi mi?

Jim Jensen İle RöportajJJ: Birkaç aylık uygulamalı deneyim süreci içinde olmam neler olup bittiği ve fırsatlar konusunda gözümü oldukça açtı. Burata geleneksel bir solucan çiftliği var – yani bir vermikültürel işletme. Solucan humusu üreterek kaynak geri dönüşümünde faaliyet gösteren birçok insan mevcut ve ben bizim bunu gerçekten de büyük bir ölçekte yaptığımızı düşünmüyorum. Organik madde dönüşümünü büyük ölçekte yapan bazı kompost tesisleri var. Bence biz yerel halka bir hizmet sunmak için bu işin küçük bir ölçekte bir kısmını ancak yapıyoruz. Bu arada ev tipi solucan humusu üretimine dair oldukça fazla ilgi mevcut; bu ilgi solucanları, üretim kitlerini ve kitapları içermektedir. Bizim sürecin bu kısmında çok fazla yer alabileceğimizi düşünmüyorum. Ben her şeyden ziyade bu işin mevsimselliğinin daha çok farkında olmakla ilgileniyorum. Solucanlar sezonluk zamanlarını yaşamaktadırlar. Bence teknolojik gelişmeler için oldukça fazla fırsat söz konusu. Fakat bence bu durum kıymetin ulaştığı yerle alakalıdır. Solucan gübresi pazarı daha çok, teknolojik gelişmelerin varacağı yerdedir.

Jim Jensen İle Röportaj

CC: Nefes alabilen plastik torbalarda küçük miktarlarda solucan nakletme konusunda denemelerin oldu. Ne keşfettin? Solucanları başka ne tür yöntemlerle taşıyorsun?

JJ: Parafin (mum) kaplı kutular hâlâ büyük bir fikirdir ve muhtemelen nakliye için en iyi uygulamadır. Fakat ben kullanılmış olan tüm paketlemeleri değerlendiriyorum; hangisi kullanılırken daha verimli, daha etkili, daha az maliyetli fakat en az darbeye neden olan türdedir? Ambalajın daha hafif ve geri dönüştürülebilir olması için diğer bazı farklı yolları da değerlendiriyorum. Ambalaj kutusu ile ilgili olarak bazı güzel başarılar elde ettik ancak parafinli kutular hâlâ en iyisi ve biz de bunları kullanmaya devam edeceğiz. Ben yoğun bir toplu satış yapmak istiyorum – gerçekten başarmak istediğimiz şey budur. Bu hususta bazı şeyler yapmaktayız. Fakat ben aynı zamanda toprak ürünlerinin de ambalajlanmasını da değerlendiriyorum. Şu plastik ambalaj fikirlerinin tamamından nefret ediyorum. Hâlâ etkin bir biçimde iş görecek olan diğer alternatiflerin neler olabileceğini araştırıyoruz. İnsanların 20 ya da 30 torba toprak düzenleyici aldıklarını ve nihayetinde tüm bu plastiklerin çevrelerinde kaldığını hayal edin – fazlasıyla kendi bacağına kurşun sıkmak gibi bir şey oluyor.

CC: Ham madde olarak kullandığınız çiftlik gübresi hakkında konuşalım biraz. Nasıl hazırlanıyor, teslim ediliyor ve uygulanıyor? Sonuçlar ne oluyor?

JJ: Bir lagünde bekletildikten sonra sepere edilen çiftlik gübresinin teslimatı için ödeme yapıyoruz. Katı maddeler tabandan alınıyor ve ardından gübre kurutulmak üzere ısıl işleme tabi tutuluyor. Sanırım bu işlem patojenlerin azaltılması bakımından bir miktar değer taşımaktadır. Bu süreç çok tutarlı özelliklere sahiptir. Daha önceden satın alınan ıslak gübreye nazaran çok daha iyi.

CC: Tesisin yaklaşık olarak 3 dönüm kapalı alana sahip. Şu anda, solucanlar tarafından işlenen malzemenin yaklaşık olarak %95’i veya daha fazlası kapalı alanda yer almakta ve ayrıca sadece bir çift dış mekan kümbet sisteminiz var. Ama hâlâ kullanımda olmayan bir sürü dönüm alan var. Bu alanlar için planların var mı?

Jim Jensen İle RöportajJJ: Büyümeyi umut ediyoruz. Burası toplamda yaklaşık olarak 40 dönümdür. Bu sonbaharda yaprakları toplamakla ilgileniyoruz, ve belki talaşla da ilgilenebiliriz. Bence yapraklar çiftlik gübresine iyi bir ilave katkı olacaktır. Daha koyu gözüken ya da belki iki tür görünüm sunan solucan gübresi elde etmeyi istiyorum. Açık alanda üzeri sera örtüsü ile kaplı olan hareketli kümbet (windrows) sistemlerinde bir potansiyel görüyorum. Kapalı alanda ise ürün geliştirme, paketleme ve depolama işlemlerinin yapılmasını daha uygun buluyorum. Biz ayrıca teknoloji geliştirmeye yönelik araştırmalarla da ilgileniyoruz. Biliyorsun ki ben daha önce Dan [Holcombe] ile birlikte onun sistemleri üzerine yıllarca çalıştım. Bunun gibi bazı şeyleri bir bina içine alma ya da geliştirilen diğer teknolojilerin bazılarını deneme potansiyeli söz konusudur. Belki bu tür şeyler için bir deneme alanımız olabilir – insanların gelip farklı teknolojileri işler halde görebilecekleri bir yer.

CC: Genel olarak vermikültür endüstrisinde, ve kısmen kendi işinde, daha fazla büyüme elde etmek için ne tür şeylerin gerçekleşmesini görmek istersin?

JJ: Sanırım daha fazla kanaat önderinin solucan humusu üretiminin yararlılıkları hakkında daha fazla bilgiye sahip olması yararlı olacaktır, diye düşünüyorum. İlginçtir ki, besin ve toprak yönetimi hakkında bilgiye ihtiyaç duyan insanlar kompostlama hakkında pek fazla bir şey bilmemekte ve solucan humusu hakkında ise çok az şey bilmekteler. Bence solucan gübresinin değeri hakkında öğrenilmesi ve paylaşılması gereken çok şey var. Aynı biçimde kompost araştırmaları çok fazla dolar harcamasına mal olurken, bence solucan humusunun da benzer bir empatiye ihtiyacı söz konusudur. Müşterilerimizin kompostta bulunması şart olmayan bazı büyüme arttırıcı özelliklerin solucan humusunda var olduğunu bildiklerine dair şüphemiz var – ki solucanın kendisi bir şeyler katmaktadır ki bu hayati bir önem taşır – bu onların dünyadaki yaşam nedenleridir – onlar toprağa değer katarlar. Bu değerin ve onun ekonomik değerinin ne olduğuna dair daha fazla şey bilmeliyiz. Ayrıca insanlara bu işin şakaya gelmeyeceğini, toprağı iyileştirmesinin şakasının olmadığını göstermemiz gerekiyor. Bence araştırma bütçeleri sürdürülebilir tarımda Ar-Ge için fayda sağlayacaktır.

CC: Vermikültürün gelecek yıllarda nerede görüyorsunuz? İleride ne gibi engeller çıkacak sizce?

Jim Jensen İle RöportajJJ: Şimdikinin aynısının çok daha fazlasını görüyorum. Ben hâlâ küçük ve orta ölçek için birçok olanağın var olduğuna inanıyorum. Kaliforniya’da bazı büyük geri dönüşüm işletmeleri var. Sanırım bu yeni teknolojilerden birinin hatırı sayılır bir ölçekte olanını göreceksiniz; sürekli akış sistemi veya diğer bazı sistemler gibi. Bunlar solucanlar için tasarlanmış ve sanırım bunu büyük bir ölçekte göreceksiniz. Bence bu girişim özel sektörden ya da bir kamu-özel sektör ortaklığından gelecek, ancak belediyelerin bunu kendilerinin yapacaklarını sanmıyorum. Solucanlarla çalışmanın bazı doğal avantajları vardır – onların kokuyu kontrol edebilme yetenekleri gibi. Engeller finansal konularda olacaktır. Süregiden bir engel ise solucan gübresinin toprağa kattığı değerler hakkında pazarda olan bilgi eksikliğidir. Biz yapabileceğimiz her yerde saha denemeleri yapıyoruz. Ben hâlâ tarım pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bence otomatik besleme ve otomatik hasat etme gibi, teknolojiye yapılan sürekli iyileştirmeleri göreceksiniz.

Jim Jensen İle Röportaj

Jim Jensen İle Röportaj

Çeviri ve Düzenleme: S.Gönen

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz