Solucan Gübresi Bilgi Portalı 30 Nisan 2017

Solucanlar ve Zararlı Canlıların Yayılımı

Solucanlar ve Zararlı Canlıların Yayılımı

Solucanlar ve Zararlı Canlıların Yayılımı

solucanlar

Merak Ettikleriniz:

Solucanlar, e coli ve salmonella gibi zararlı bakterilerin yayılmasına neden olabilirler mi?

e coli salmonella

Duymak İstedikleriniz:

Solucanların kendileri patojenleri için konukçu, yani taşıyıcı değillerdir. Fakat içinde yaşadıkları ve aynı zamanda tükettikleri maddeler çeşitli hastalık yapıcı organizmaları içerebilir. Yüksek düzeyde patojen içeren hayvan gübresi ve arıtma çamuru gibi malzemeler kullanılırken özellikle bu tehlikeye dikkat edilmelidir.

patojenler ve solucanlarSolucanlar bu anlamda patojen kaynağı canlılar olmamakla beraber, önemli ölçüde atık maddelerin patojen popülasyonunu da azaltmaktadırlar. Özellikle de kompost solucanlarının ortaya koyduğu sonuçlar gittikçe büyüyen bir kanıt olarak görülmektedir. Solucanlar

e coli ve solucanlarEastman ve arkadaşları (2001) vermikompost üretim sürecinin biyokatıda (atık arıtma tesisi atık su çamuru) bulunan patojenler üzerindeki etkisini test etmişlerdir. Araştırmacılar iki adet biyokatı yığınına yoğun bir biçimde dört farklı patojeni aşıladılar: Fekal Koliform, Salmonella, Enterik Virüsler ve parazit yumurtaları. Daha sonra yığınlardan birine 1:1.5  oranında (solucan ağırlığı : biyokatı ağırlığı) kırmızı solucanlar (Eisenia fetida) eklendi ve materyali tüketmeleri için beklemeye geçildi. 144 saat sonra solucan eklenen yığındaki patojen yoğunluğunun diğer kontrol yığınına göre çok daha az patojen içerdiği tespit edildi. Buradan şu sonuca varıldı; biyokatılarda bulunması gereken bir standart olan EPA Class A standardına vermikompost teknolojisiyle ulaşmak mümkündür. (EPA: Environmental Protection Agency: Çevre Koruma Ajansı)

biyokatıBioCycle dergisinin 2006 yılında yayınlanan bir sayısında yer alan bir makalede Craig ve Ankers, A sınıfı biyokatı elde ermek için büyük ölçekli vermikompost sisteminin başarıyla kullanıldığını belirtmektedirler. Pensilvanya’daki bir atıksu tesisi, çıkan biyokatının solucanlar tarafından işlenmesi amacıyla kullanılmasına izin verilen ilk ABD tesisi olmuştur. Tesis daha önceden atık alanına depolanan biyokatı filtre çamurunu işlemek için, Vermitech (Avustralya) firması tarafından tasarlanmış olan büyük ölçekli (yarı-sürekli akış sistemli) SAS tekniğini kullanmıştır. Bu makaleye göre solucanlar tarafından işlendikten sonra çıkan son ürün yerel üzüm bağı sahipleri, golf sahaları işletmenleri ve çim üreticileri tarafından alınıp kullanılmıştır.

Üzerinde henüz çok yoğun çalışmalar yapılmamış olmasına rağmen, solucanların hayvan gübresinde yer alan patojenleri de azalttığını gösteren kanıtlar da vardır. Murry ve Hinckley (1992) Eisenia fetida tarafından işlenen at gübresinde yer alan Salmonella’nın durumu üzerine bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları bu çalışma sonucunda kontrol gurubu olarak belirlenmiş olan ve solucanlar tarafından işlenmeyen gübrede bu patojenin %2 oranında azaldığını ancak solucanlar tarafından işlenen gübrede ise Salmonella patojeninin %8 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Yapılan bu deneyde, kullanılmadan önce at gübresi tamamen steril hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra kullanılan solucanın oranı Eastman’ın çalışmasındakine göre daha düşük tutulmuştur. Bu da patojen miktarının düşünün Eastman’ın çalışmasına nazaran neden daha az olduğunu göstermektedir. Yani aynı ölçekte solucan kullanılmış olsaydı bu çalışmada da muhtemelen patojen azalma oranı daha yüksek çıkacaktı. Netice itibariyle solucanlar tarafından sindirilen atıklarda patojen milktarı net bir biçimde azalmaktadır.

solucanlar ve patojenlerYapılan bu çalışmaların sonuçlarının ümit verici olmasına rağmen bu tür atıkların yem olarak kullanılması konusuna yine de temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü patojen yüklü atıklar her ne kadar solucanların sindirim sisteminden geçerek patojenlerinden arınıyor olsa da, sistemdeki tüm yemin solucanlar tarafından sindirilip sindirilmediğinden emin olamayız. Ancak burada şunu yapmamız mümkündür; patojen miktarının çok fazla olduğu gerek biyokatı gerekse de hayvan gübresi gibi materyaller solucanlara yem olarak verilmeden önce sıcak kompostlama tekniği ile sterilize edilebilir. Bu süreç patojenlerin çoğunu öldürür, kalanını ise solucanlar halledeceklerdir.

Bu yazıda adı geçen çalışmalar:

Craig, L. and S. Ankers. 2006. Vermiculture produces EQ Class A biosolids at wastewater plant. BioCycle 47(2): 42.Eastman, B.R., Kane, P.N., Edwards, C.A., Trutek, L., Gunadi, B., Sterner, A.L. and J.R. Mobley. 2001. The effectiveness of
vermiculture in human pathogen reduction for USEPA biosolids stabilization. Compost Science & Utilization 9: 38-49.

Murray, A.C. Jr and L.S. Hinckley. 2006. Vermiculture Produces EQ Class A Biosolids at Wastewater Plant. BioCycle 47(2): p.42.

Etiketler:

Yorumlar

 1. macrol dedi ki:

  savaş bey kolay gelsin

  sıcak kompostlama işleminden sonra kalan az miktardaki patojenleri mehmet bey indoor istemle tamamen yok ediyor değil mi solucanlara da sadece yemek kalıyor

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın macrol, her şeye rağmen sistem de yine de bir miktar patojen kalabilir. Onu da zaten solucanlar hallediyor.

   Saygılarımla.

 2. Umutunal dedi ki:

  savaş hocam rica etsem salyangoz motor ile gübre yakma işlemini ayrıntılı ele almanız mümkün mü?

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Umutunal,

   beton veya muşamba bir zemin üzerine delikli boruları sıralıyorsunuz. Daha sonra bu boruların üzerine C/N dengesi ideal olan yani balçık kıvamında olmayan, yeterince saman veya talaşı katılmış olan ham maddeyi yığıyorsunuz. Yığının üzerini ısı ve nem kaybını en aza indirmek için bir branda ile kapatıyorsunuz. Son aşama da ise eğer borular birbirine bağlı ise daha kuvvetli bir motor ile, ayrı ayrı ise daha satndart bir motor ile hava üflüyorsunuz. Bu işlemi ham madde neredeyse yarı yarıya hacim kaybedene ve rengi koyulaşıp toprağa çalana dek, duruma göre 12-13 gün veya daha fazla bir süre devam ettiriyorsunuz. Hava basma işlemini sürekli olarak yapmanıza gerek yok. Yığının yanma durumuna göre, örneğin 2-3 günde bir belli bir süre hava basmanız yeterli olacaktır.

   Aşağıdaki konuyu açıklayan iki adet örnek resim var. İnceleyebilirsiniz

   kompost havalandırma
   kompost havalandırma
   Saygılarımla.

   1. Umutunal dedi ki:

    saygı bizden Savaş Bey, çok teşekkürler.

Yorum Yaz