Solucan Gübresi Bilgi Portalı 23 Mays 2017

SİMGELER VE KISALTMALAR

SİMGELER VE KISALTMALAR

SİMGELER VE KISALTMALAR

SİMGELER VE KISALTMALAR

Genel olarak solucan gübresi, tarım, ekoloji vb. konular ile ilgili metinler okurken zaman zaman karşınıza bazı simge ve kısaltmalar çıkar. Metni daha iyi anlayarak okumanız için sizlere simgeler ve kısaltmalar adlı bir sözlük hazırladım. Sözlük zaman içinde genişlereyerek büyüyecek ve düzenli olarak güncellenecektir.

Faydasını görmeniz dileğiyle… Keyifli okumalar…

A                                                                                                                                                                  

ABA: Absisik asit

AC: Aktif karbon

B                                                                                                                                                                  

BA: 6-Benzil adenin

bkz.: Bakınız

C                                                                                                                                                                  

CEA: Avrupa Tarım Komisyonu

Cu: Bakır

Ç                                                                                                                                                                  

 

D                                                                                                                                                                  

da: Dekar

dk: Dakika

DTPA: Dietilentriaminpentaasetik asit

E                                                                                                                                                                  

ETO: Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

F                                                                                                                                                                  

FAO: Uluslararası Gıda Besin ve Tarım Örgütü

Fe: Demir

G                                                                                                                                                                  

g: Gram

g/l: gram/litre

 

Ğ                                                                                                                                                                  

 

H                                                                                                                                                                   

H2O2: Hidrojen peroksit

H2SO4: Sülfürik asit

ha: Hektar

HNO3: Nitrik asit

I                                                                                                                                                                  

IAA: İndol-3-asetik asit

IBA: İndol-3-butirik asit

IFAD: Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu

IFOAM: (International Organic Agriculture Movement) Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonunu 

IPCC: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

IUCN: Dünya koruma derneği

İ                                                                                                                                                                  

İFAD: Uluslararası Tarım Geliştirme Fonu

J                                                                                                                                                                  

 

K                                                                                                                                                                  

K: Potasyum

kg: Kilogram

KIN: Kinetin

KOH: Potasyum hidroksit

L                                                                                                                                                                  

LS: Linsmaier and Skoog

l: litre

M                                                                                                                                                                  

Mn: Mangan

ml: Mililitre

mg: Miligram

µg: Mikro gram

µ: Mikro

M: Molar

mM: Mili Molar, milimol

µM: Mikro Molar, mikromol

Mm: Mili metre

MS: Murashige and Skoog

mg/l: miligram/litre

 

N                                                                                                                                                                  

N: Azot

N: Normal

NAA: Naftalen asetik asit

O                                                                                                                                                                  

C0: Derece santigrat

P                                                                                                                                                                  

P: Fosfor

pH: Asitlik-alkalilik faktörü

Q                                                                                                                                                                  

 

R                                                                                                                                                                  

RASFF: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde gıda güvenliğini sağlama ve tüketici sağlığını koruma amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuş ve açılımı “Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi” (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) olan bir iletişim portalı.

rpm: (revolutions per minute) – Santrifüjün dakikada dönüş hızının sembolü.

S                                                                                                                                                                  

SOD: Süper Oksit Dismutaz

T                                                                                                                                                                  

TUBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜBİVES: Türkiye Bitkileri Veri Servisi

U                                                                                                                                                                  

 

Ü                                                                                                                                                                  

 

X                                                                                                                                                                  

 

W                                                                                                                                                                  

 

V                                                                                                                                                                  

v.s: ve saire

Y                                                                                                                                                                  

 

Z                                                                                                                                                                  

Zn: Çinko

Diğer                                                                                                                                                          

%: Yüzde

&: ve (and)

<: Daha küçük

>: Daha büyük

2,4-D: 2,4-Diklorofenoksi asetik asit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz