Solucan Gübresi Bilgi Portalı 22 ubat 2017

Solucan Humusu ve Imidacloprid

Solucan Humusu ve Imidacloprid

Solucan Humusu ve Imidacloprid

Farklı Koşullar Altında Solucan Humusu Uygulanmış Topraklarda, Imidacloprid’in Etkisi ve Akıbeti: Toprak Fonsiyonları, Yapısı ve Bakteriyel Yoğunluk Açısından Riskler

Jean Manuel Castillo Diaza, Fabrice Martin-Laurentb, Jérèmie Beguetb, Rogelio Nogalesa, Esperanza Romeroa

a Department of Environmental Protection, Estación Experimental del Zaidín -Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (EEZ-CSIC), C/Profesor Albareda 1, 18008 Granada, Spain

b INRA, UMR 1347 Agroécologie, 17 rue Sully, B P 86510, 21065 Dijon Cedex, France

 Received 27 July 2016, Revised 21 October 2016, Accepted 14 November 2016, Available online 30 November 2016

BU ÇALIŞMA, BÖCEK İLACI UYGULANMIŞ TOPRAKLARI SOLUCAN HUMUSUNUN TEMİZLEME POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR. BURADA ÇALIŞMANIN ÖZET KISMI VERİLMİŞTİR. ÇALIŞMANIN TAMAMI İÇİN, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716325219 ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ. S.GONEN

solucan-humusu-ve-imidacloprid

solucan-humusu-ve-imidacloprid

Özet:

Solucan Humusu ve Imidacloprid

Solucan Humusu ve Imidacloprid

Pestisitlerin toprağa olan etkisi ve topraktaki akıbeti kısmen, daha önceden yapılan pestisit (böcek ilacı) ve/veya organik madde uygulamaları gibi tarımsal pratiklere bağlıdır. Daha önceki toprak koşullarının imidacloprid’in (IMI) akıbetini ve toprak fonksiyonları üzerindeki sonucunu nasıl etkilediğini tespit etmek yoluyla, ya asma sürgünü ya da zeytin küspesi vermikompostu ile çifte uygulama yapılan veya yapılmayan ya da IMI ile kirlenmeye uğrayan veya uğramayan toprak örnekleriyle deneyler yapılmıştır.

3 ay boyunca inkübe edilmiş (kuluçkaya alınmış) olan bu toprak örnekleri, iki ayrı mikrokosmosa konmuş (ön uygulamadan önceki topraklar için M1, ön kirlenmeden önceki topraklar için M2), IMI uygulaması yapılmış, solucan humusu uygulanmış ve ardından 3 ay inkübe edilmiştir. IMI’nin toprak parçacıkları üzerindeki dağılımı, emilim ve tutunma prosesi, dağılım kinetiği ve genetik yapısı olduğu kadar biyokimyasal yapısı ve bakteriyel yoğunluğu test edilerek, IMI’nin toprağa olan etkisi ve topraktaki akıbeti ölçülmüştür.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre Solucan Humusunun Faydası

 • Asma sürgünü vermikompostunun ilave edildiği toprakta IMI’nin etkinliği azalmıştır. (Yani böcek ilacının etkisi azalmıştır) …
 • En düşük IMI direnci Zeytin küspesinden elde edilen vermikompostun uygulandığı M2’den alınan toprakta meydana gelmiştir. …
 • Solucan humusu uygulanmış olan kirlenmiş topraklar dehidrogenaz aktivitesini kontrol gruplarına göre 2 ile 4 kat daha fazla arttırmıştır. [NOT:SG: Dehidrogenaz aktivitesi, topraktaki verimlilik faktörlerinden biridir ve biyolojik aktivitenin ölçüsüdür. Dehidrogenaz aktivitesi ile toprak verimliliği arasında bir paralellik vardır.]
 • Bununla birlikte, üreaz aktivitesi IMI etkisi ile azalmıştır. Kirliliğe uğrayan ve inkübasyon süresince zeytin pastası vermikompostu uygulanmış olan topraklarda bulunan bakteriyel topluluktaki değişiklikler, IMI’nin dağılım hızı sabiti ile ilişkili olmuştur; mikroorganizmaların IMI’ye karşı daha iyi bir tolerans gösterdikleri düşünülmektedir. [Not:SG: Topraktaki organik N mineralizasyonunda organik fazın son süreci ürenin ayrışması olup, burada sorumlu enzim üreaz enzimidir. Hızlı ayrışabilir organik maddelerin toprağa ilavesinin üreaz aktivitesini mikrobiyal aktivitenin uyarılması yolu ile arttırabildiği vurgulanmıştır.]
 • Böylece, IMI ile kirlenmiş olan toprakta, zeytin pastasından elde edilen vermikompost uygulaması bu insektisitin toprak fonksiyonları üzerindeki etkisini hafifletebilir ve çevresel riskleri en aza indirgeyerek depurasyon (temizleme) kabiliyetini artırabilir.

[NOT:SG: Toprak enzim aktivitesi yolu ile, toprağın biyolojik özellikleri ve verimliliğe ilişkin özellikler daha iyi bir şekilde incelenebilmektedir. Toprak enzimleri, toprağın diğer biyolojik özellikleri ile yakın bir ilişkiye sahip olup, topraktaki mineralizasyon prosesinde önemli bir rol oynamaktadır. Enzimler topraktaki canlı hücrelerle veya abiyotik enzimler olarak ifade edilen hücreler, hücre kalıntıları ve aktif enzimlerle ilişki içinde olabilmektedir.]

Etiketler:

Yorumlar

 1. serkan dedi ki:

  Merhaba ,iyi günler

  Uzun zamandır solucan gübresi üretim tesisi için araştrıma içerisindeyim.İnternet sitesi üzerinden vermiş olduğunuz tüm bilgileri okudum.Nasip olursa 50.000 adet ile yakın zamanda başlamak istiyorum.Yer temini yaptım hazırlıklarım tamam.Sormak istediğim bir sorum var.Solucanlara verilecek olan mamayı hayvan gübresi çay posası gibi karışım yerine sadece çay posası yumurta kabuğu vs gibi bitkisel karışımlarla yapsak uygun olur mu ? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Sertan,

   solucanlara verceğiniz yemin içerdiği karbon kaynağı (C) (saman, yaprak, lifli dokusu olan torf vb malzemeler) ile azot kaynağı (N) (evsel atıkla, sebze ve meyve atıkları, yeşil atıklar, vb) br denge içinde olmalıdır. Örneğin inek dışkısı içerdiği saman (C) ve sindirilemeyen ya da sindirim sonrası artan posa (N) ile birlikte iyi bir C/N dengesine ve içeriğine sahiptir. Bu nedenle, sorunuzda belirttiğiniz gibi sadece çay posası, yumurta kabuğu gibi malzemeler ideal bir yem olmaz.

   Saygılarımla.

Yorum Yaz