Solucan Gübresi Bilgi Portalı 27 Mart 2017

Solucan Humusu ve Bitki Zararlıları

Solucan Humusu ve Bitki Zararlıları

Solucan Humusu ve Bitki Zararlıları

Kuzey Karolina Eyaleti Üniversitesi Araştırmacıları Solucan Humusu Uygulanmış Olan Toprağın Bitki Zararlılarını Nasıl Savuşturduğunu Açıkladı

Candace Pollock

04/10/2012

Solucan.Humusu ve Bitki ZararlılarıRALEIGH, Kuzey Karolina – Kuzey Karolina Eyaleti Üniversitesi araştırmacıları solucan humusu uygulanan toprakta yetişen bitkilerin böcek direncinin gerisinde yatan mekanizmayı araştırmak için daha derinlere indiler ve elde edilen ilk sonuçlar bunun, sebze bitkilerinde zararlılarla mücadelede ekolojik açıdan dost bir araç sağlayabileceğini düşündürmekte.

Yasmin Cardoza, bir entomolojist ve toprak artropod ekolojisti, yüksek lisans öğrencisi Amos Little ile birlikte, farklı böcek türlerinin brassica bitkisinin konukçu bitki direncine farklı biçimlerde yanıt verdiğini tespit ettiler. Onlar, aynı zamanda toprağa %20 kadar az bir miktardaki solucan humusu karışımının uygulanmasının tırtıl ve yaprak bitine karşı konakçı bitkilerin direncini arttırdığını de belirlemişlerdir.

Ancak söz konusu bu direnç seviyesi, zararlının türü, solucanların beslenmesinde kullanılan vermikompostun kaynağı ve bitki savunma mekanizması gibi henüz tanımlanması gereken çeşitli faktörlere bağlı olabilmektedir. Bu çalışma, Güney Sürdürülebilir Tarımsal Araştırma ve Eğitim (Southern Sustainable Agriculture Research and Education – SARE) kurumunun Yüksek Lisans Bursu tarafından finanse edilmiştir.

Cardoza “Ohio Eyalet Üniversitesinde üretilen Vermicompost araştırma belgeleri, farklı oranlarda solucan humusu katılan topraklarda yetiştirilen bitkiler, solucan humusu uygulanmayan topraklardakine göre böceklerin neden olduğu hasara daha az maruz kalmışlardır” demektedir. “Bitkilerdeki bu direni sağlayan mekanizmanın ne olduğunu öğrenmeyle ilgileniyordum. Acaba böcekler, bitkilerinin görünümü ve tatları gayet normal olduğu için onlarla beslenmiyorlar mıydı (Antiksenosis), ya da bitkilerle besleniyor fakat yavaş gelişmeye veya hatta ölüme neden olan toksik etkiye yenik mi düşüyorlardı (antibiyozis)?

Cardoza ve Little, dar bir konak aralığıyla beslenen Pieris rapae tırtılı (specialist) ve birden çok konak aralığıyla beslenen Helicoverpea zea tırtılı (generalist) olmak üzere iki tür tırtıl larvası üzerine çalıştılar.

tirtillar-ve-direncAraştırmacılar ayrıca, Myzus persicae (generalist) ve Brevicoryne brassicae (specialist) olmak üzere iki ayrı yaprak biti üzerinde de çalıştılar. Brassica bitki türü olarak, zararlılara karşı belgelerle ıspatlanmış olan bir kimyasal savunma geliştiren ve farklı beslenme alışkanlıkları olan geniş aralıklı bir zararlı grubuna sahip olan lahanayı seçtiler.

Bu deneyde araştırmacılar, farklı düzeylerde solucan humusunda ve solucan humusu içermeyen sade toprakta yetiştirilen bitkilere zararlı böcekleri salıvermiş ve böceklerin beslenmek için hangi bitkileri tercih ettiklerini takip etmişlerdir.

Cardoza “tezimize göre tırtıllarda generalist olan tür, specialist olan türe göre konukçu bitki direncinden daha fazla etkilenecekti; çünkü specialist-lahana ilişkisi birbiriyle yakın birliktelik içinde gelişiyordu ve böcekler konukçu bitkinin ortak savunma bileşenleri ile başa çıkmak mekanizmalarına sahiplerdi” demektedir. “Ancak sonuçlar tam da bu tezimizin tersi yönde olmuştur. Specialist tırtıl türleri generalist türlere göre konukçu bitki direncinden daha fazla etkilenmişlerdir ve bu durum bizi şaşırtmıştır.”

Spesifik bitki konukçu direnci antibiozis olmuştur, demektedir Cardoza. Bunun anlamı şudur, böcekler lahana bitkisini uygun bir konakçı olarak kabul etmişler fakat onunla beslendikten sonra iyi bir performans gösterememiş ya da ölmüşlerdir.

Cardoza “bitkide yer alan bir kimyasal, böcekler için toksik etki yaratmaktadır. Henüz lahanada, specialist türleri generalist türlere göre daha fazla etkileyen ne gibi bir antibiyozis etkinin varolduğunu bilemiyoruz” dedi.

Bir teoriye göre, bu durum generalist böcekler tarafından istenmeyen ancak specialist böcekler tarafından sevilen bir organik içerik olan glukozinolatlarla alakalı olabilir, diyen Cardoza, “ya da normal savunma bileşiklerinden farklı olan solucan humusu ile karıştırılan topraklarda yetiştirilen bitkilerde aktif duruma geçen yeni bir bileşik de söz konusu olabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

Cardoza, direnci düzenlemeye dahil olan potansiyel bir faktörün de solucan humusunda yer alan ve bitki kökleriyle simbiyotik bir ilişki biçimi kuran mikrobiyal topluluklar olabileceğini söylemektedir.

Yaprak bitlerine gelince, toprakla karıştırılmış solucan humusu hem antibiozis ve hem de antixenosis açıdan bitki konakçı savunmasıyla sonuçlanmıştır ve bu durum sırasıyla kanatlı ve kanatsız olan farklı böcek biçimlerine karşı etkili olmuştur.

Cardoza, “kanatlı yaprak bitleri, solucan humusu karıştırılan topraklarda yetişen bitkiler üzerine daha az konuşlanmış ve larva bırakmıştır; ki bu iyi bir haberdir, çünkü solucan humusu karışımlı olan toprak, böceklerin çoğunlukla geniş bir ürün alanını etkileyen yayılımı esnasında koloni oluşturma özelliğinin azalmasına yardımcı olacaktır” demektedir.

Veriler bulunan cevaplardan daha fazla soru ortaya çıkardığından dolayı, sonuçlara dair genel etkiler hâlâ başlangıç aşamasındadır, demektedir Cardoza.

“En fazla faydayı elde edebilmek için solucan humusu karışımı ne kadar süre kullanılmalıdır? İhtiyaç duyulan solucan humusunun kalitesi ne olmalıdır? Gerçekten ne kadar solucan humusuna ihtiyaç duyulmaktadır? Bunlar daha ileri araştırmaların yapılması gereken soruların sadece birkaçıdır” diyen Cardoza “durum sadece solucan humusunu toprağınıza karıştırmak ve bitkilerinize uygulamak kadar basit değildir” diye devam etmektedir.

Buna rağmen sonuçlar göstermektedir ki, ekolojik yönetim programının bir parçası olarak solucan humusu uygulanmış olan toprak,  sentetik pestisit uygulama ihtiyacını azaltabilir. İlaveten, solucan humusuyla büyüyen bitkiler tuzak bitkiler olarak da kullanılabilir; çünkü dişi böcekler yumurtalarını bitkilerin üzerine bırakmayı tercih ederken, larvalar bu bitkilerle beslenirken yetersiz bir performans sergilerler.

Kaynak: http://www.southernsare.org

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz