Solucan Gübresi Bilgi Portalı 27 Mart 2017

Nematodlar ve Solucanlar Arasındaki İlişki

Nematodlar ve Solucanlar Arasındaki İlişki

Nematodlar ve Solucanlar Arasındaki İlişki

Nematodlar ve Solucanlar arasındaki etkileşim:
Steinernema carpocapsae’un Dağılımının Arttırılması

D. I. SHAPIRO, 2 E. C. BERRY, 3 AND L. C. LEWIS 4

Journal of Nematology 25(2):189-192. 1993,
© The Society of Nematologists 1993.

Özet:

Lumbricus terrestris

Lumbricus terrestris

 

Toprak kolonun üst katmanına veya dibine uygulanan Steinernema carpocapsae (tüm suşları) nematodunun dağılımı, Lumbricus terrestris veya Aporrectodea trapezoides adlı iki solucan türünün varlığında veya yokluğunda test edilmiştir. Büyük balmumu güvesi olan Galleria mellonella’ya karşı 2 haftalık bir biyoanaliz dönemi sonrasında nematodların dağılımı hesaplanmıştır. Nematodların dikey dağılımı solucanların varlığı sayesinde artmıştır. Solucanların var olmadıkları ve var oldukları durumlar karşılaştırıldığında, toprak kolonlarının yüzeyine yerleştirilen nematodlar solucanların varlığında önemli ölçüde toprak kolonun alt yarısına Aporrectodea trapezoidesdağılmıştır. Nematodlar toprak kolonun dibine yerleştirildiğinde, hiç solucanın olmadığı duruma nazaran veya A. trapezoides türü solucana nazaran L. terrestris türünün varlığında  önemli ölçüde daha fazla nematod toprak kolonun üst yarısına dağılmıştır. Nematodlar solucanların içinde ve dışında bulunduğundan, nematod dağılımı solucanlarla doğrudan temas sayesinde daha da arttırılabilir.

Giriş:

Steinernema carpocapsae (Weiser) nematodu, özellikle toprak ortamındaki böceklere yönelik biyolojik kontrol ajanı olarak iyi bir potansiyele sahiptir. Tüm böcek zararlılarının yüzde 90’ından fazlası yaşam döngülerinin bir kısmını

Steinernema carpocapsae

Steinernema carpocapsae larvanın anüsünden içeri girerken

toprakta geçirirler. Steinernema carpocapsae nematodu böcek sayısı 250’den fazla olan geniş bir yelpazedeki konakçı aralığına sahiptir.

Nematatodların özeliklerinden bir tanesi, onları biyolojik kontrol için çekici kılmaktadır; nematodlar kendi konakçılarını kendileri arayıp bulma yeteneğine sahiptirler.

Ancak, nematodların kendi habitatları içindeki sınırlı dağılım kapasiteleri, bazen bazı biyolojik kontrol uygulamalarının başarıya ulaşmasının önünde bir engel olarak nitelenmelerine neden olmaktadır.

Galleria mellonella

Genel olarak, S. carpocapsae toprakta uygulandığı alandan öteye çok az dağılım göstermektedir. Meydana gelen dağılım hareketi toprağın neminden, toprağın yapısından ve toprakta konukçuların bulunup bulunmamasından etkilenmektedir. Solucanlar havalandırma ve drenaj ile ve ayrıca organik maddeleri parçalayıp yaymak suretiyle toprak yapısını değiştirerek (modifikasyon) toprağı iyileştirirler. Solucanların toprak yapısını değiştirme ve büyük miktarlardaki toprağın taşınması sağlama yetenekleri, aynı zamanda solucanların varlığında nematodların yayılmasının da mümkün olabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, entomopatojen nematodların solucanlar üzerinde hiçbir zararlı etkisinin olmadığı da tespit edilmiştir. Bu çalışma, Entomopatojen nematodların dikey olarak dağılımları üzerinde solucanların etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Sonuç ve Tartışma:

Galleria mellonella larvası

A. trapezoides türü solucanla karşılaştırıldığında, L. terrestris türü solucan ile ilişkili olan daha fazla nematod yukarı doğru dağılım göstermişlerdir. Toprak kolonlarında bulunan nematod dağılımındaki farklılıklar solucanların davranışlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. A. trapezoides tarafından oluşturulan tüneller genellikle yatay olarak olurken, L. terrestris tarafından oluşturulan kanallar ise dikey olmaktadır. Nematodların yatay olarak dağılımını arttırmak için A. trapezoides’in en iyi solucan olması beklenebilir. Eğer solucanlar nematod dağılımını arttırmak için biyolojik kontrol uygulamalarına dahil olacaksa, kullanılacak olan solucanların türü dikkate alınması gerekmektedir.

S. carpocapsae nematodu dağılımının artışı solucanların doğrudan veya dolaylı etkilerinin sonucu olabilir. Dağılım, nematodların solucanın cildi üzerinde doğrudan taşınması sayesinde olabileceği gibi, sindirim sisteminin içinde taşınmasıyla da olabilmektedir. Bu olguya ait bazı kanıtları bu çalışmada gözlenmiştir. Toprak kolonları S. carpocapsae nematoduna maruz kaldıktan sonra birçok solucan (beş adet A. trapezoides ve üç adet L. terrestris) incelenmiştir. Kesilen solucanların içinde, solucanların dışkısında ve solucanların yıkanan dış yüzeyinden elde edilen birikinti içinde canlı nematodlara rastlanmıştır.

Kesilen solucanlardan izole edilen nematodlara maruz kalan G. mellonella larvalarında ölüm gözlenmiş, fakat nematodların yeniden üremeleri ve ortaya çıkmaları durumu gözlenmemiştir. Solucan gübresinde ve solucanların dış yüzeyinden elde edilen birikintide bulunan nematodlar ise G. mellonella larvasına bulaşabilmekte ve G. mellonella larvasının içinde yeniden üreyebilmektedir. S. carpocapsae nematodunun olumlu tanımlaması yapılmamış olmasına rağmen, G. mellonella larvasında ölüme neden olan nematodlar, Steinernematidae ailesinde yer alan nematodların ayırt edici özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bu gözlem solucanların, S. carpocapsae nematodu için foretik bir konukçu olarak hizmet edebileceğini varsaymaktadır. Entomopatojenik nematodların ortakçılığı (forezi) nematofaj akarlar (ipliksi kurtlarla beslenen akarlar anlamında-sgönen) üzerinde gözlemlenmiştir. Steinernema carpocapsae (Breton suşu) akarların sırtı üzerinde köprü kurarak predasyondan (yem olmaktan) sakınabilmiş ve daha sonra akarları terk ederek G. mellonella zararlısının pupa öncesi larvasına enfekte olabilmiş (bulaşmış) ve yeniden üreyebilmiştir. Ortakçılık (forezi) entomopatojen nematodların kendi enerjileriyle yapabileceklerinden daha fazla dağılmalarını sağlamak bakımından uyarlanabilir bir değere sahip olabilir.

Diğer bir hipotez ise S. carpocapsae nematodunun yayılımının dolaylı olarak artmış olduğudur. Nematod dağılımı toprağın nemi, yapısı ve dokusundan etkilenmiştir.  Örneğin, S. carpocapsae nematodunun dağılımı yüksek killi topraklara nazaran kaba tekstürlü topraklarda daha fazla olmuştur. Toprak dokusu, nemi ve yapısı solucanların açtıkları tünellerle değişmektedir. Bu nedenle, nematodların dağılımı solucanların olmadığı topraklara göre varoldukları topraklarda daha farklı olabilir. Bu hipotezin test edilmesi ve solucanların varlığında gelişmiş nematodların dağılım kapasitesinin biyolojik kontrol uygulamalarına sağlayacağı katkıların belirlenmesi için daha fazla araştırmanın yapılmasına ihtiyaç vardır.

Çalışmanın Tamamına Göz Atmak İçin:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2619366/pdf/189.pdf

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz