Solucan Gübresi Bilgi Portalı 23 Mays 2017

Solucan Gübresi ve Soğanda Beyaz Çürüklük

Solucan Gübresi ve Soğanda Beyaz Çürüklük

Solucan Gübresi ve Soğanda Çürüklük

Solucan Gübresi Uygulaması ve EM1’in Soğanda Beyaz Çürüklük Hastalığına Etkisi

         S.M. Abolmaaty                                                        S. B. M. Fawaz

    Central lab. for Agr. Climate,                                    Plant Pathol. Res. Inst.,

       ARC, Giza,                                                                ARC, Giza,

         Egypt                                                                        Egypt

Vol-3, Issue-8 PP. 658-669

ISSN: 2394-5788

Özet:

Soğan Beyaz Çürüklüğü

Soğan Beyaz Çürüklüğü

Bu çalışma Mısır’ın Minye bölgesinde, soğan bitkisi üzerine yapılmıştır. Çalışmanın amacı Sclerotium cepivorum Berk. adlı mantarın tarla ve seradaki soğan bitkisinde neden olduğu beyaz çürüklük hastalığını incelemektir. Bu amaçla solucan gübresinin, Etkin mikroorganizmaların (EM1) ve solucan gübresi ile EM1 kombinasyonunun, bu mantarın neden olduğu beyaz çürüklüğe olan etkisi incelenmiştir. Karşılaştırma yapabilmek için de, fungusit olarak tavsiye edilen Folicure 25% EC (tebuconazole 25%) kullanılmıştır.

Uygulama yapılmayan bitkilerle karşılaştırıldığında, ister serada olsun ister açık arazide olsun araştırma dahilindeki tüm uygulamalarda beyaz çürüklük enfeksiyonu oranı düşmüştür. Ayrı ayrı yapılan uygulamaya nazaran, solucan gübresi ve EM1 kombinasyonu ile yapılan uygulamada, gerek serada gerekse de açık alanda hastalığın baskılanması daha etkili olmuştur.

Diğer taraftan uygulama yapılmayan bitkilere göre, çalışmadaki tüm uygulamalar soğan başı verimi, bitki boyu, yaprak/bitki sayısı, baş çapı, taze ve kuru baş ağırlığı gibi tüm değerlendirme parametrelerinde artış sağlamıştır. EM1 uygulaması ile birlikte 5 ton/fed (ÇN: 1 ha=2.38 fed olmaktadır. Fed kelimesi, Feddan kelimesinin kısaltılmışıdır ve bir günde bir çift öküzle sürülebilen arazi miktarını tanımlamaktadır.) şeklinde uygulanan solucan gübresi, kontrol ve Folicure ilaç uygulamalarına göre soğan başı veriminde daha fazla artış sağlamıştır.

 Kullanılan Solucan Gübresinin Kimyasal Analizi:

solucan gübresi içeriği

Solucan Gübresi Uygulaması:

Solucan gübresi, soğan ekiminden 7 gün önce toprağa ağırlık olarak (w/w) %1, %2, %3, %4, %5 ve %6 oranlarında uygulanmış ve karıştırılmıştır.

EM1 Uygulaması:

Ekilecek olan soğanlar, %1 Arap Zamkı ile karıştırılmış olan EM1 süspansiyonunda 15 dakika boyunca bekletilmiş ve ekim öncesinde kurumaları için 1 saat bekletilmiştir.

Folicure Uygulaması:

Bu çalışmada, test uygulamalarıyla karşılaştırma yapabilmek için, tavsiye edilen fungusit olan Folicure 25% EC (tebuconazole 25%) kullanılmıştır. Dikimi yapılacak olan soğanlar, dikimden hemen önce 5 dakika boyunca %25 Folicure (25 ml/L su) solüsyonunda bekletilmiş ve dikimden sonra büyüyen bitkilere 6. ve 12. haftalarda 187.5 ml/100L oranında seyreltilen fungusit püskürtme olarak verilmiştir.

Arap Zamkı

Solucan gübresinde yer alan tarımsal olarak faydalı mikrobiyal nüfus, yenilebilir gıda kaynaklarına yönelik bitki patojenlerine karşı üstün gelerek bitkileri korumaktadır [Nielson, (1965)]. Solucan gübresi bazı antibiyotikler ve aktinomisetler içerir ki bunlar bitkilerin zararlılara ve hastalıklara karşı biyolojik direnç gücü elde etmelerini sağlarlar. Solucanların bulunduğu topraklarda veya solucan humusu kullanılan tarımsal faaliyetlerde kimyasal pestisit kullanımlarının belirgin bir biçimde %75’i aşan oranlarda azaldığı tespit edilmiştir [Suhane 2007 ve Singh 1992]. Solucan gübresinin bakteriyel nüfusu, gerek sindirilmiş topraktakinden gerekse de solucanın bağırsağındakinden çok daha fazladır.  Solucan gübresindeki faydalı mikroorganizma aktiviteleri diğer toprak veya organik madde türlerine göre 10 ile 20 kat daha fazladır [Edwards 1995].

Solucanlar tarafından uyarılan toprak mikropları arasında azot tutucu bakteriler, fosfat çözücü bakteriler, aktonomisetler ve mikorizal mantarlar yer almaktadır. Solucan gübresindeki toplam bakteri sayısı 102 -106/gm arasında (yani 100 gram ile 1 ton arasında) değişmektedir [ Suhane 2007].

Edward ve arkadaşları [2006 Noble ve Coventry 2005 Trillas, ve ark.2006 ] solucan humusunun sterilize edilmesinin (ısıl işleme tabi tutulmasının) patojen baskılama yeteneğini ortadan kaldırdığını tespit etmişlerdir; hastalıkları baskılamanın biyolojik mekanizması ikna edici bir biçimde mikrobiyal antagonizmayla (rekabetle) ilgilidir.

Soğanda Beyaz ÇürüklüğüHumus içerisinde yer alan humik asit bitkiye birçok bakımdan fayda sağlar; bitkilerin topraktan besinleri almasını mümkün kılar; organik maddeleri bitkilerin kullanımına hazır hale getirmek için çözülmemiş minerallerin çözünür hale gelmesine yardımcı olur; kök gelişimini uyarır; bitkinin stresle baş etmesine yardımcı olur; kalsiyum, demir, potasyum, sülfür ve fosfor gibi bitki besinlerinin bağlanmasını sağlar. Bu besinler humik asit içerisinde bitki için hazır ve alınabilir formda depolanmıştır ve bitki onlara ihtiyaç duyduğunda serbest kalır. Humus su geçirgenliğini ve su tutma kapasitesini arttırır, azot içeriğini yükseltir ve toprağın tuzluluk düzeyini düşürür (Canellas ve ark. 2002 Li, K. ve Li, P.Z. (2010), Ayres 2007). Yapılmış olan birçok çalışma solucan gübresinden kaynaklanan bitkisel büyüme neticelerinin, solucan gübresinde yer alan yüksek besin düzeyi, humik asitler ve humatlarla bağlantılı olarak “hormon kaynaklı aktivite”lere oldukça benzer nitelikte olduğunu öne sürmektedir [Atiyeh ve ark. 2000 Edwards ve Burrows 1988].

Solucan gübresi solucanlar tarafından salgılanan oksin, sitokinin ve çiçeklenme hormonu olan gibberelik asit gibi büyümeyi teşvik eden hormonları içermektedir Suhane, 2007 Tomati ve ark. 1987 Tomati, ve ark. 1995 ]. Solucan humusu sürekli bir biçimde tohum çimlenmesini geliştirir, fide büyümesini ve gelişimini iyileştirir ve bitki verimliliğini belirgin bir biçimde arttırır [Karmegam ve ark. 1999 Atiyeh, ve ark. 2000 Zaller, 2007 Arancon, ve ark. 2008 Lazcano, ve ark. 2010a].

Etkin mikroorganizmalar (EM) doğal tarımda ürün artışı sağlayan ıspatlanmış bir yöntemdir (Higa, 1998). Doğal olarak varolan mikroorganizmaları içeren EM solüsyonları, ayrışmayı arttırarak organik maddeleri değerini yükseltir ve bitkilerin kullanımı için daha fazla miktarda besinin serbest kalmasını mümkün kılar (Higa ve Wididana, 1991). Araştırmacılar (Duan ve ark., (2005); Awad ve El-Ghamry, 2007) %0,4 oranında EM’in patateste büyümeyi teşvik ettiği ve hastalıklara karşı direnç sağladığını ve böylece verimi arttırarak bitkilerin topraktan en iyi biçimde besin alımını sağladıklarını ortaya koymuşlardır. Tavsiye edilen N gübrelemesi ile karşılaştırıldığında, Humik Maddeler (HM) ve solucan kompostu ile birlikte EM uygulaması olumlu etkiler göstermiştir.

Böylece, HM ve/veya EM uygulamaları Azot (N) gübrelemesinin yerini kısmen veya tamamen alabilir. Bu da üretim maliyetlerinin düşmesi, çevrenin kimyasal kirlilik tehlikesinden korunması ve böylece insan ve hayvan sağlığı üzerindeki tehlikeli etkilerinin yok olması anlamına gelmektedir (Abbas ve ark., 2014). Okorski ve ark. (2008) yapraktan EM uygulamasının bezelye hastalıklarının sıklığını azalttığını ve bezelyede fotosentez oranını artırdığını tespit etmişlerdir.

Çeviri ve Özetleme: Savaş Gönen

Not: Özet çevirisine yer verdiğim çalışmanın tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz