Solucan Gübresi Bilgi Portalı 23 Mays 2017

Mezbaha Atıklarındaki Patojenler ve Solucanlar

Mezbaha Atıklarındaki Patojenler ve Solucanlar

Mezbaha Atıklarında ve Hayvanlarda Patojenler ve Antibiyotiğe Dirençli Bakteriler

-Mezbaha Atıkları, Solucan ve Marabou Leyleklerini İçeren Bir Çalışma-

 

Sveriges lantbruksuniversitet
İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi
Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri Fakültesi
Biyomedikal Bilimler ve Veterinerlik Dairesi Halk Sağlığı
Peter Svanström
Uppsala
2014
Degree Project 30 credits within the Veterinary Medicine Programme
ISSN 1652-8697 Mezbaha Atıklarındaki Patojenler ve Solucanlar
Examensarbete 2014:4

mezbaha-atıkları

NOT (S.GÖNEN): Bu çalışma mezbaha atıklarında, bu atıklarla beslenen kuşlarda ve bu atıkların bulunduğu bölgede yaşayan solucanlarda bulunan patojenlerin ve antibiyotiklere direnç gösteren bakterilerin araştırılması için yapılmıştır. Çalışmanın özellikle solucanların patojenlerle olan etkileşimleri kısmı bizim açımızda önem arz etmektedir. Yapılan çalışma netice itibariyle özet olarak şunu göstermektedir: Solucanlar içinde yaşadıkları ortamdaki patojenleri vücutlarına alabilirler. Bu patojenler solucanlar aracılığıyla taşınabilir. Ancak zaman içinde gerek solucanların içinde bulundukları ortamda gerekse de solucanların vücutlarına giren patojenlerin yoğunluğunda azalmanın olduğu da görülmüştür. Bu arada bir ek olarak şunu belirtmek gerekir ki, burada yapılan ölçümler patojenlerin bulaştığı toprak ve solucanların doğrudan ölçümüne dayanmaktadır. Eğer patojen bulaşmış malzemeler önceden fermantasyondan yani ısıl işlemden geçirilirse patojenlerin azalma ve zaman içinde yok olma olanağı daha net olarak öne çıkmaktadır.

Burada çalışmanın özet kısmı verilmiştir. Metnin tamamı için http://stud.epsilon.slu.se/6607/  sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Mezbaha Atıklarındaki Patojenler ve Solucanlar<%

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.