Solucan Gübresi Bilgi Portalı 27 Mart 2017

BULGARİSTAN-PLOVDIV-MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ RAPORU -I

BULGARİSTAN-PLOVDIV-MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ RAPORU -I

BULGARİSTAN-PLOVDIV – MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ RAPORU

KONU:

Bulgaristan-Şumen Vilayeti, Külevçe köyü üretim kaynaklı humus/solucan gübresi inceleme raporu.

ÜRETİCİ:

MARIAN MARINOV VE ESOES İNFO OOD –MEHMET HANİFİ CAN

HAZIRLAYAN:

Asistan Tsvetanka DINCHEVA ve Genel Asistan Dr. Ivanka TRINGOVSKA

ARALIK 2010

 AÇIKLAMA:

Domates Avrupa’da sera yetiştiriciliğinde en popüler sebzedir. Üretimin karlı olması için sebzenin yetiştirme koşullarındaki yüksek talepleri nedeniyle birçok ayrıntıya dikkat edilmesi gerekmektedir. Sera üreticiliğin çoğalması, verimi arttırmak amacıyla mineral gübrelemenin önemli ölçüde kullanımını gerekmektedir, fakat çoğunlukla yanlış kullanımı yetiştirilen bitkiye zarar verdiği gibi çevreye de zarar vermektedir. Büyük miktarlarda kullanılan sentetik gübrelerin uygulanması bir taraftan gıda sektöründe dengesizlik diğer taraftan da su ve toprak kirliliğine yol açar.

Bitkilerdeki sentetik gübre ve pestisit ihtiyacını azaltmak, sürdürülebilir tarım ilkeleri ile tutarlı ve yerel koşullara uygun olması amacıyla toplum bugün bilgi tabanlı yenilik talep etmektedir. Bu teknolojiler ekolojik karakteri ve üreticiye olan uyumu nedeniyle ve daha yüksek üretim gelirleri için bir önkoşul olarak daha uygun teknoloji alternatifi olması gerekir. Tüketici sağlığını korurken, sürdürülebilirlik ve Bulgar sebze rekabet gücünün artırılması ve olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için doğal kaynakların kullanımına dayalı yeni teknolojiler yaratmak gerekmektedir.

Kompost artan besin durumu ve büyük ölçüde patojenlerin azalması ile karakterize edilen organik maddenin yoğun biyolojik ayrışma sonucu nihai bir ürünüdür. Kaliteli kompost kullanımı, bitki büyümesini ve toprak yapısını iyileştirir, aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri vardır. Kompost toprağın biyolojik özellikleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve sürdürülebilir arazi kullanımını sağlayarak toprak verimliliğini korur ve geliştirir. Çevresel açıdan bakıldığında kompostların da doğal gübre önceliği tartışılmaz ve fidan üretiminde toprak içi/yer altı iyileştirici yararları onları umut verici bir gübre alternatifi haline getirir. Fakat çeşitli ham maddelerden elde edilen kompostlar niteliksel olarak farklı özelliklere sahiptirler. Bitki yetiştirme olarak kullanılan besin maddelerince zengin organik maddelerin ise toprak içi/yer altı yapısını ve dayanıklılığını ve besin içeriği ile ilgili bazı gereksinimleri yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, mevcut yerel kompostların en uygun olanın belirlenmesi sebze miktarının yetiştiriciliği amacıyla test edilmesi gerekir.

Bu çalışmanın amacı, mevcut yerel humusları karşılaştırmak ve bunları kullanarak domates yetiştiriciliğini en iyi hale getirmektir

Malzeme ve Yöntemleri

Deney Milyana cins domatesle fitotron odasında kontrollü şartlar altında gerçekleştirilmiştir (22-25 °C derece;   10/14 saat, gece/gündüz). Bitkiler başlangıçta polistiren tepsiler içinde sık dikim olarak yetiştirildi, 198 ters üçgen kaplar içerisinde her bir kapta bir bitki olacak şekilde. Her bir saksıda bir bitki olmakla çaprazlama aşamasında 0,5 L torf karışımı: perlit 1:1 içeren polietilen kaplara aktarıldılar. Sulama haftada iki kez su ile yapılmaktaydı. Her biri 40 gün süre ile olmak üzere deney iki kez tekrar edildi. Humus malzeme hacminin % 10 – 50 oluşturmaktadır.  Kontrol amaçlı torf ve pelit karışımı oranı 1:1 olarak kabul edilecektir. Karşılaştırma için mineral gübreleme örneği de yapıldı.

Örnekler:

1. Kontrol /seçeneği/ – ek karışımlar olmadan.
2. Mineral gübreleme/seçeneği/ – karışım MARITSA SEBZE ENSTİTÜSÜ Teknolojinin kabul ettiği miktarlara dayanarak üçlü süperfosfat, amonyum nitrat, potasyum sülfat ve magnezyum sülfat ile zenginleştirilmiştir.
3. Humus – karışım hacmi % 10.
4. Humus – karışım hacmi % 20.
5. Humus – karışım hacmi % 30.
6. Humus – karışım hacmi % 40.
7. Humus – karışım hacmi % 50.

 Her örnekte on adet bitki kullanılarak, örnekler üç kez tekrar edildi.

     

    sık dikim                                         dikimden önceki fidan                    dikili fidan

Analizler:

1. Zirai kimyasal analizler – Kompost örnekleri gıda besinleriyle başlangıcın korunmasını belirlemek için analiz edildi. Analizler aşağıdaki şekilde yapılmıştır: Egner-Riehm yöntemi (laktat yöntemi) bitkiler için kullanılabilir P ve K miktarının belirlenmesi; (1974)Soneveld & al. Yöntemine dayanarak su ekstraktında besinlerin çözünür formlarının belirlenmesi;  Belirlenenler: NO3 – iyonselektiv tahliliyle;  P – kolorimetrik; K – fotometrik alev;  Ca ve Mg – kompleksometrik; (EC mS/cm) iletkenliğe dayanarak çözünebilir tuzların toplam konsantrasyonu; Organik madde içeriği – deneyin 600°C’de yanmasından sonra ağırlık.

2. Mikrobiyolojik Analiz – uygun katı besi dikim üzerinde humus kaynağın mantar ve bakteri toplam sayısı belirlendi.

3. Biyometrik Analizler – deney tamamlandığında ( dikimden 20 gün sonra) şunlar belirlendi: kütle ve gövde uzunluğu, yaprağın sayı ve kütlesi, yaprak alanı (büyüklüğü).

 SONUÇLAR

Zirai kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Toplam bakteri sayısı raporu 1,4.107; toplam mikroskobik mantar sayısı ise 1.104.

Organik madde

%

Mevcut madde

Suda çözünür formlar, ppm

EC,

mS/cm

NO3pH

PP2O5,

mg/100gK2O

mg/100gNO3P P2O5,

mg/100gK2O

mg/100g73,5289,811500,0754,833,473,5289,811500,0754,833,4

Tablo 1. Humus numunesinin zirai kimyasal analizi.

 Biyometrik analiz sonuçları karışım hacmine % 10-50 arası humus ilavesiyle domates fidesinin gelişim kalitesini sağladığını göstermektedir (tablo 2).  Karışımdaki humus miktarının artmasıyla biyometrik veri değerlerinde artış eğilimi gözlemlenmektedir. Tahlil edilen biyometrik göstergeler kontrol seçeneğinde en az bulunanlardır. Aralarında farklılık göstermeyen mineral gübreleme ve %10 humus seçenekleri takip etmektedir. Sonraki seçeneklerde gövde uzunluğu, yaprak sayısı, bitki kütlesi, yaprak alanı (büyüklüğü) giderek artmıştır. En kaliteli fide % 50 humus seçeneği ile elde edilmiştir.

Seçenek Gövde uzunluğu, cm Yaprak sayısı Gövde kütlesi, g Yaprak kütlesi, g Yaprak alanı, cm2
Kontrol 8,07 5,33 0,93 2,97 5,13
Mineral gübreleme 13,10 6,10 2,17 5,43 7,03
Humus – 10% 13,87 6,13 2,20 5,70 6,60
Humus – 20% 16,47 6,17 2,93 6,13 7,77
Humus – 30% 17,47 6,37 3,33 7,30 7,43
Humus – 40% 18,17 6,53 3,80 7,37 7,93
Humus – 50% 20,73 6,93 4,80 9,33

8,23

Tablo 2. Domates fidesi biyometrik göstergeleri.

Fide dikim karışımına humus eklenmesi en çok bitkinin kütlesini etkilendiğini şekil 1’de görülmektedir ( toprak üzerindeki kütleden söz edilmektedir). Humus ölçüsü  %10’dan %50’ye kademeli olarak arttırıldığında bitki kütlesi 2 katından 3,6 katına kadar büyümektedir (şekil 1c). Gövde uzunluğu göstergesi de güçlü olarak etkilenmiştir – büyüme kontrol seçeneğine göre 1,7’den 2,6 katına yükselmiştir (şekil 1a). Humus yaprak büyüklük alanını daha az etkiler (şekil 1d), gösterge artışı %37-60’tır. En az etkilenen yaprak sayı göstergesidir (şekil 1b).  Kontrol seçeneğine göre olan artış %15’ten %30’a kadardır, sırasıyla %10 Humus – %50 Humus.

Gövde Uzunluğu                                                              Yaprak Sayısı

K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H    K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H

                                                            a                                                                                                           b

      Bitki Kütlesi                                                                                Yaprak Büyüklük Alanı

K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H    K    MG   %10H  %20H   %30H  %40H  %50H

                                                          c                                                                                                            d

Etiketler:

Yorumlar

 1. Tamerlan dedi ki:

  Savaş bey, çok teşekkür ederim bu çevirmeleriniz için, sitenizin artık devamlı uyesiyim. Umarım Türkiye’de bu çeşit doğa dostlu gelişecek. Tüm yazılarınızı rörortajları dikkatlice okudum ve daha birkaç defa okuyacam. Solucanlar sayesinde hayatımı değiştirmek üzereyim.(Bu değişimde sizin sitenizin de büyük payı var) Bu konu o kadar ilgimi çekti ki, dayanamadım Maritsa sebze enstütüsü raporunda belirtilen Genel Asistan Dr. İvanka Tringovska ve Asistan Tsvetanka Dincheva ile irtibata geçtim. Yaşları genç olmasına rağmen onlardan çok şey oğrenebileceğimizi sanıyorum. Onlarla yaptığım konuşmaları size aktarabilirim, sanırım bir çok kişi bu bilgilerden yararlanmak istecektir. Size bir önerim de var, acemi solucan, vermikomposto ve vermi kültür yetiştiricileri bölümü açın. İşletmesini yaptığımız otelin alanı çok büyük, kışın otel kapalı olduğu için, otelin bahçesinin bazı köşelerini kendi deneylerime kullanıyorum. Size fotograflarıyla ve gidişatıyla günlük aktarabilirim bilgileri, umarım diğer katılımcılarla bir çok şeyi paylaşarak daha başarılı olabiliriz. Rusça ve Bulgarcayı anadilim gibi bildiğim için Rusya daki bilim adamlarıyla irtibata geçmek istiyorum. Sizinle de irtibata geçmekten memnun olurum. Bu yolda devam etmenizi diliyporum, çok güzel bir konu uzerine blog kurmuşunuz, umarım başarılarınız devam edecektir. Saygılarımla Tamerlan

 2. SAVAS GONEN dedi ki:

  Sayın Tamerlan,

  konuya derinden dalmanız ok güzel. Elbette bu konuda paslaşabiliriz ve bahsettiğiniz konuşmaları derleyip burada yayınlayabiliriz veya uygun bir şekilde kullanabiliriz.

  Bu blog sadece temel bilgi veri kaynağı olarak tasarlandığı için bahsettiğiniz bölümler burada açılamıyor ne yazık ki, ancak http://www.bizimbahce.net forumunda sözünü ettiğiniz alanlar mevcuttur. Bilgiyi buradan, tecrübeleri ise bizimbehce.netten takip edebilir ve paylasabilirsiniz.

  Bu arada, solucan gübresine dair bilgi tekelini Avrupa üzerinden kaldırıp Doğu Bloğundan da faydalanabiliriz elbette.

  Bizimbahce.net forumu üzerinden özel mesajla bana irtibat bilgilerinizi gönderin daha detaylı konuşalım.

  Saygılarımla.

 3. ismail dedi ki:

  Selamun aleykum.savaş bey kolay gelsin.50 bin adet solucan için 10 m2 lik bir yatak hazirlasak , ileride soyunanlarin cogalacagini düşünerek.solucanlarin ürettiği gubreyi hasat etmeyip bu kapta beklese bir sıkıntı olur mu.yani bu gübre bozulur mu veya solucanlara bir zararı olur mu.

  Siz bu işi yapan bir çok insan ve firma ile irtibattasiniz.ürettiğimiz gubreyi bizden alan firmalar varmı. Iyi çalışmalar

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın İsmail,

   10 m2’lik bir alan için 50 bin adet solucan az gelir. Ya da şöyle diyebiliriz, bu sayı uzun bir zaman içinde ancak çoğalarak 10 m2’lik alan için ideal rakama ulaşır. Normalde metrekareye 10.000 adet sınır değerdir. Bu değerin altında olunca faaliyet yavaşlar. Üstünde olunca solucanlar yeterince sağlıklı beslenmez. Buna göre örneğin 1 metrekarelik bir alan için söz gelimi 5000 solucanla başladığınızı varsayalım. Verilen yem kaliteli ve nem oranı olması gerektiği düzeyde ise solucanlar ortama kısa sürede adapte olacak ve zamanı geldiğinde sayıları 10.000’e erişecektir. İşte o vakit sayıyı takip ederek seyreltme yapmaya başlamalısınız. Çünkü metrekare için 10.000 adetin üstüne çıkarsa solucanların gündelik yaşamları strese girecektir.

   Bu arada gelelim sorunuza, solucanlar yemi yeyip tükettikten ve gübreye dönüştürdükten sonra gübreyi hasat etmelisiniz. Neden? Birincisi hasat zamanı gelmiş gübreyi sistemde olması gereken süreden fazla bekletirseniz olası metan gazı çıkışı nedeniyle solucanlara zarar verebilir. İkincisi ve daha önemlisi, sistemden hazır olan gübreyi hasat etmezseniz yer boşalmaz ve yeni yem veremezsiniz. Solucanlar açlıktan ölçecek veya boyurları küçülecektir. Yaptığım deneme ve çalışmalarda, yetersiz besin nedeniyle ebatları küçülen solucanların cinsel erişkinliği de yitirdiğini ve sonradan kolay kolay toparlanamadığını tespit ettim. Bu nedenle sistemini çok net ve sağlıklı koşullarda oluşturup sürdürülebilir kılmalısınız.

   Ürettiğiniz gübreyi alan bir firma olup olmadığı konusu üzerinde hiç durmadım. Eğer bu tür aracı alıcı firmalar olursa veya zaman içinde oluşursa buradan duyurusunu yapabilirim.

   Saygılarımla.

 4. solu-can dedi ki:

  Merhabalar Savaş Bey,
  Sitenize az önce kayit olmuş, fakat aylardir sizi ve siteniz başta olmak üzere, nette yerli, yabancı bu konular ile alakalı yazı,makale,yorum,resim,video ne bulursam ilgi ile okuyup izleyen, sizlerle ayni duygu ve düşünceleri paylaşan, bu işe sevdalı bir takipçinizin daha olduğunu bilmenizi isterim.
  Umarım ilerki tarihlerde tanışma ve sohbet etme imkanıda buluruz.
  Adım adım sizleri takip eden bir çift gözün daha varlığından alacağınızı düşündüğüm enerji ile, bana ve bu işe gönül vermiş tüm dostlarımızın Vatan’ımızın faydasına, yapacağınız tüm çalışmalarda sizleri canı gönülden destekliyorum.
  Saygılarımla.

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın solu-can,

   desteğinizi takibiniz ve aydınlatıcı fikirleriniz için ben teşekkür ederim. Sağolun!

   Saygılarımla.

Yorum Yaz