Solucan Gübresi Bilgi Portalı 27 Mart 2017

Bukaşi, Solucan Suyu, Biber ve Soğan Verimi

Bukaşi, Solucan Suyu, Biber ve Soğan Verimi

Bukaşi, Solucan Suyu, Biber ve Soğan Verimi

Bukaşi ve Solucan Humusu Sızıntı Suyunun, Monokültür ve Birlikte Ekim Koşullarında Biber ve Soğanda Verime Etkisi

José D. Álvarez-Solís, José A. Mendoza-Núñez, Noe S. León-Martínez, Jorge Castellanos-Albores, Federico A. Gutiérrez-Miceli

Not (Sgönen): Bukaşi ve solucan sızıntı suyu her şeyden çok mikrobiyal olarak oldukça zengin iki sıvıdır. Bu ikisinin bileşimi ise çok daha zengin bir faydalı mikroorganizma desteği sağlayacaktır. Gerek bukaşi elde ederken ve gerekse de solucan humusu üretilirken kullanılan ham maddeler, meydana gelen mikrobiyal sıvının içeriğinin elementel ve bitki besini açısından oldukça zengin olmasını sağlar. Buradaki çalışma bu iki sıvının bileşiminin biber ve soğanda çok ciddi bir verim artışı sağladığını ortaya koymaktadır. Çalışmanın özet kısmı aşağıdadır.

Bukaşi Solucan Suyu Biber ve Soğan Verimi

Bukaşi Solucan Suyu Biber ve Soğan Verimi

Özet:

Bu çalışmada Bukaşi ile Bukaşi katkılı Solucan Humusu Sızıntı Suyunun, tek ekim (monokültür) ve birlikte ekim kültürlerinde, jalapeño biberinde (Capsicum annuum L.) ve soğanda (Allium cepa L.) büyüme, verim ve kaliteye olan etkisi araştırılmıştır.

Çalışma Chiapas, Trinity’ye ait bir belediye olan Santa Rosa el Oriente bölgesinde yağmur suyu ile beslenen koşullarda gerçekleştirilmiştir.

Kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında Bukaşi, yaprak sayısını ve bitki boyunu soğanda (37 ve %62) ve jalapeño biberinde (133 ve %94) belirgin olarak arttırmıştır.

Bukaşi katkılı Solucan Humusu Sızıntı Suyu uygulaması neticesinde Jalapeño biberinde ve soğanda kapsaisin ve suda çözünebilir kuru madde içeriği sırasıyla %41 ve %42 şeklinde daha yüksek oranlarda tespit edilmiştir.

Bukaşi, soğanda polar ve ekvatoryal çapın ve soğan baş (bulb) ağırlığının sırasıyla %28, %69 ve %269 olarak arttırmıştır. Ayrıca verim hektarda 6,4 tondan 21 tona ( 6.4t ha-1 -> 21.0t ha-1) yükselmiştir.

Alan Eşdeğer Oranı (LER-land equivalent ratio)1,34’ten 1,55’e yükselmiştir ki bunun anlamı gübreleme tipi ne olursa olsun birlikte ekim, tek ekime (monokültür) göre daha avantajlı olmuştur. Bu nedenle, Bukaşi ve Birlikte Ekim uygulaması etkili alan kullanımı ile birlikte jalapeño biberinde ve soğanda istenilen verim ve kaliteyi sağlamaktadır.

 

Çalışmanın tamamı için Buraya tıklayınız…

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz