Solucan Gübresi Bilgi Portalı 30 Nisan 2017

Kategori: ORGANİK VE KOMPOZE GÜBRELER

Mikoriza ve Organik Tarım

Mikoriza ve Organik Tarım Bitki kökleri ile fungusların ortak yaşam (simbios) biçimine "mikoriza" denir. Mikorizal funguslar toprak kökenli olup, genellikle yaşamlarını toprakta geçiren, çoğunlukla belirli alt şube (Zygomycotina-Basidiomycotina) ve bu alt şubelere ait türlerden oluşur. Bu ilişkide ...

Organik Gübreler ve Önemi

Organik Gübreler ve Önemi T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü Mehmet Ali YETGİN Ziraat Mühendisi Samsun / Nisan 2010 Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayınıdır 1. Giriş Organik madde; toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz ...

Solucan Yemi Olarak Kompost Yapımı

Solucan Yemi Olarak Kompost Yapımı KOMPOSTUN TARİHÇESİ Doğu kültürlerinde kompostlaştırma ve tarımda kullanılmasının tarımın tarihiyle paralel olduğu düşünülebilir. Çin’in nehir deltalarında kompost uygulamalarıyla yüksek nüfusa rağmen toprak verimliliği 4000 yıl boyunca sürdürülebilmiştir. Batı’da komposta olan ilgi Amerika Tarım ...

Türkiye’nin Toprak Özellikleri

Toprak Türkiye'nin Toprak Özellikleri Yazar: Prof.Dr. Selâmi GÖZENÇ 1. Giriş Farklı yapıdaki kayaçların önce fiziksel olarak parçalanması daha sonrada kimyasal olarak ayrışması ile oluşan ve kara yüzeyini farklı biçimde saran bitkilere besin sağlayan canlı bir ortam olarak belirtilen toprak örtüsü, ülkemizde ...

Organik Tarım – Genel Bakış

Organik Tarım Taner AKGÜN Uzman İzleme ve Değerlendirme Birimi 1. Tarım Yaşayan her canlı gibi insanların da hayati fonksiyonlarının devamı için enerjiye; enerjiyi sağlayabilmek için de beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç uzun bir müddet avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri ile karşılanmıştır. Hayvanların ...

Organik Tarımda Gübreleme

Organik Tarımda Gübreleme Organik Tarım Organik TarımOrganik Tarım 2.1. Organik Gübreler Organik Tarım Organik Tarım Organik gübreler, bitkisel ve hayvansal artıklardan meydana gelen gübrelerdir. Organik gübreler hayvan barınaklarındaki büyük ve küçükbaş hayvanların katı ve sıvı dışkılarından oluşan ahır gübreleri, Organik Tarım ...

Organik Tarımda Bitki Besin Elementleri

Organik Tarımda Bitki Besin Elementleri ve Muhafazası Tarımsal üretimde kullanılan sentetik kimyasalların etkileri insan ve çevre sağlığını önemli ölçüde tehdit etmektedir. Bu nedenle son yıllarda bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını veya en az seviyeye çekilmesini amaçlayan, kimyasal ...

Ekolojik Tarım ve Gübreleme

Ekolojik Tarım ve Gübreleme Marjinal Kurak Alanların Korunmasına Yönelik Rasyonel FırsatlarınYaratılması Projesi Ekolojik Tarım Ekolojik Tarım Ekolojik Tarım Ekolojik Tarım Ekolojik Tarım Ekolojik Tarım Ekolojik tarımda ilk önce binlerce yıldır bizi besleyen toprakların biyolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sizin ...

Atık mantar kompostu ve solucan gübresi

Atık mantar kompostu ve solucan gübresi atık mantar kompostu Ülkemizde son yıllarda mantar yetiştiriciliği büyük ölçüde artmıştır. Mantara olan talebin her geçen gün artmasıyla birlikte var olan tesisler üretim kapasitelerini arttırırken yeni tesislerin de açılmakta olduğunu görüyoruz. Söz ...

Toprak Örneği Nasıl Alınır?

Toprak Örneği Nasıl Alınır? GÜBRELEME İÇİN ANALİZ AMACIYLA TOPRAK ÖRNEĞİ ALINMASI Önceki yazımda gübre ve gübreleme nedir konusunu incelemiştik. Bu konumuz dada analiz amaçlı toprak örneği nasıl alınır konusunu işlemeye çalışacağım. Dengeli ve yeterli gübreleme de az masrafla ...
Sonraki Sayfa »