Solucan Gübresi Bilgi Portalı 30 Nisan 2017

Kategori: YASA VE YÖNETMELİKLER

KKYDP Uygulaması İle İlgili Gerekli Bilgiler

KKYDP Uygulaması İle İlgili Gerekli Bilgiler UYGULAMA ESASLARI Yatırım konuları 1) Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar: (a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, (b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve ...

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43)   Sayın Vermikem üyelerine ve takipçilerine duyurulur: 26 Ekim 2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2014/43 tebliğ nolu "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının ...

Organik Gübre Ve Toprak Zenginleştiricilerle İlgili Uygulama Talimatı

Organik Gübre Ve Toprak Zenginleştiricilerle İlgili Uygulama Talimatı Hayvansal Yan Ürün Ve Bunların Türev Ürünlerinden Üretilen Organik Gübre Ve Toprak Zenginleştiricilerle İlgili Uygulama Talimatı A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Tanımlar: Guano: Yarasa ve yabani kuşların dışkılarından toplanan ve mineralize olmamış doğal ürünü, Gübre: Çiftlikte ...

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve ...

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan ...

Hayvansal Yan Ürün Kanunu

Hayvansal Yan Ürün Kanunu Hayvansal Yan Ürün Kullanan Biyogaz Ve Kompost Tesislerinin Çalışma Usul İle Esaslarına İlişkin Talimat Bu Talimat, hayvansal yan ürünlerin biyogaz ve kompost üretiminde kullanılması, biyogaz ve komposta dönüşüm parametreleri, biyogaz ve kompost tesislerinde bulunması gereken asgari ...

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Başvuruları - 2014 Sayın Vermikem ziyaretçileri, 1-Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı başvuruların son teslim tarihi 10.03.2014 günüdür. Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı’nın yayımlandığı Uygulama Esaslarına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI ON İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ...

Kırsal Kalkınma Yatırımları

Kırsal Kalkınma Yatırımları Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59) Sayın Vermikem üyelerine ve takipçilerine duyurulur: 14 Aralık 2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ...

Organik Tarım Yönetmeliği Değişikliği – EK YÖNETMELİK

 organik organik organik  organik organik organik  organik organik organik  organik organik organik  organik organik 24 Mayıs 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28656 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (daha&helliip;)
Sonraki Sayfa »