Solucan Gübresi Bilgi Portalı 30 Nisan 2017

Kategori: Akademik Çalışmalar (Yerli)

Solucan Gübresi Isıl İşleme Tabi Olmalı mıdır?

Solucan Gübresi Isıl İşleme Tabi Olmalı mıdır? Farklı Isıl Teknikleri Uygulanmış Solucan Gübresinin Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi   Didem BORAN Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalı ANKARA 2015 Her hakkı saklıdır ETİK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına ...

Sater ( Satureja hortensis L.) Bitkisi Üniversite Araştırması

Sater ( Satureja hortensis L.) Bitkisi Üniversite Araştırması İstanbul ili, Silivri İlçesi, Gümüşyaka Beldesinde 2013 yılında yapılan bu araştırmada; sater (Satureja hortensis L.) bitkisinde organik ve inorganik gübre uygulamalarının verim ve bazı kalite unsurlarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. ...

Farklı Bakteri Uygulamalarının Fosfat Kayasının Çözünürlüğü Üzerine Etkisi

Farklı Bakteri Uygulamalarının Fosfat Kayasının Çözünürlüğü Üzerine Etkisi Adem Güneş1, Metin Turan2*, Medine Güllüce3, Fikrettin Şahin2, Mehmet Rüştü Karaman4 1Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Erzurum 2Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, İstanbul 3Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi ...

Vermikompost Ürünlerinin Eldesi ve Tarımsal Üretimde Kullanım Alternatifleri

Yurdagül Şimşek-Erşahin Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Bölümü, Biyoloji Bölümü, 60240, Tokat Özet: Vermikompost  Hem insan sağlığını hem de çevre güvenliğini riske atan, toprak kalitesini düşüren, patojen dayanıklılığını arttıran yoğun agro-kimyasal kullanımı doğal kaynakların güvenliği konusunda oldukça ciddi endişelere sebep olmuştur. Tüm ...