Solucan Gübresi Bilgi Portalı 30 Nisan 2017

Kategori: DENİZ YOSUNLARI

Deniz Yosunu Çayı (Özütü) Nasıl Yapılır?

Deniz yosunu iz elementler ve potasyum açısından zengindir. Bu nedenle ham durumdaki bir komposta eklemek, malç malzemesi olarak kullanmak ya da sıvı gübre yapımında kullanmak için idealdir. bu gerçekten kolay bir iştir ve bitkileriniz bunun için ...

Deniz Marulu ve Sıvı Organik Gübre

Deniz Marulunun (Ulva sp.) Sıvı Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi İhsan AKYURT*, Yiğit ŞAHİN**, Hasan KOÇ** * Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Giresun, TÜRKİYE ** Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Giresun, TÜRKİYE deniz marulu deniz marulu deniz ...

Organik Tarımda Deniz Yosunlarının Kullanımı

Deniz Yosunlarının Organik Tarımda Kullanım Olanakları Zir.Yük. Müh.Kezban Yazıcı         Prof. Dr Lami Kaynak Deniz yosunları üzerinde araştırmalar ve onların kullanılmaları üzerindeki çalışmalar çok uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Deniz yosunları M.Ö. 2700 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Milattan sonraları da ...

Deniz Yosunu ve Organik Tarım

Organik Tarım’da Deniz Yosunu Deniz yosunu; okyanuslarda, denizlerde ve tatlı sularda yaşayan basit bir su bitkisidir. Kırmızı, yeşil veya kahverengi görünümde olabilir. Kırmızı ve kahverengi görünümdeki suyosunları genellikle denizlerde yaşar.Yeşil görünümlü olanlar ise çoğunlukla tatlı sularda yaşar. ...

Deniz Yosunu Özütü ve Organik Gübre Olarak Kullanımı

Bazı Deniz Yosunu (Alg) Özütlerinin Sebze Yetiştiriciliğinde Organik Gübre Olarak Kullanımı Dünya nüfusunun hızlı artışı, tarımda birim alandan daha fazla verim alabilmek için sentetik kimyevi gübre ve ilaçların yoğun olarak kullanılması ile toprak, su ve biyolojik çeşitlilik ...